živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Pořízení vozidla pro pečovatelskou službu v Hronově

Projekt „Pořízení vozidla pro pečovatelskou službu v Hronově“ je spolufinancován z Evropské unie - Integrovaného regionálního operačního programu Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016212
Předmětem projektu je obměna vozového parku pečovatelské služby v Hronově, a to pořízením jednoho osobního automobilu. Cílem je zachování stávající kapacity a kvality poskytovaných sociálních služeb (poskytování terénní pečovatelské služby) v území tak, aby i nesoběstační obyvatelé mohli s podporou této služby setrvat co nejdéle v přirozeném prostředí domova.
Projekt terénní pečovatelské služby řeší nepříznivou sociální situaci nesoběstačných obyvatel, zejména pak seniorů a osob se zdravotními obtížemi, a to v městě Hronov (6 100 obyvatel) a spádových obcí, zde zejména v městysu Velké Poříčí (2 448 obyvatel).
Problémem je zachování dostatečné kapacity pro osoby, které potřebují pomoc jiných osob a služby poskytované pečovatelskou službou jsou pro ně dostačující. Zároveň mohou nadále setrvat ve svém přirozeném prostředí domova, což mnohým výrazně zvýší kvalitu života, pomůže pečujícím rodinám a nepřímo také odlehčí kapacitám pobytových zařízení v regionu.
Cílem projektu je zachování stávající kapacity sociálních služeb - poskytování (terénní) pečovatelské služby na území města Hronova (pořízení jednoho nového osobního automobilu pro zajištění pečovatelské služby v území) a udržení stávající kvality a dostupnosti tak, aby i nesoběstační obyvatelé tohoto regionu mohli s podporou pečovatelské služby Hronov setrvat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí domova a nemuseli odcházet do pobytových zařízení.
Naší vizí je dlouhodobě a kvalitně poskytovat pečovatelskou službu pro cílovou skupinu. Postupně navyšovat a rozvíjet sociální služby v území, mít dostatečné personální a provozní kapacity (tedy kapacity vozového parku, terénních pracovníků) a do budoucna zvýšit kapacitu služeb v řešeném území.
Zvýšit tak časovou kapacitu pro cílovou skupinu dle jejich aktuálních potřeb, a to ne na úkor jiných osob (pro které by kapacita již nebyla dostatečně zajištěna).

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 28. 06. 2022