živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Nová interaktivní tabule pro Mateřskou školu Hronov, Havlíčkova 520

V průběhu jarních měsíců jsme inovovali prostor na budově Sluníčka – Mateřské školy Hronov. Děti se mohou těšit z nové interaktivní tabule, nábytku a koberce. Interaktivní tabule bude využita při vzdělávání a rozvoji digitálních kompetencí dětí, které navštěvují mateřskou školu. Důležitou součástí projektu bylo i proškolení pedagogických pracovníků mateřské školy, a přiblížení jim tak možnosti využívání této digitální pomůcky.  Interaktivní tabule má široké využití, například pro nácvik grafomotoriky, rozvíjení předmatematické a předčtenářské gramotnosti, orientace v prostoru a čase, dopravní, pohybové, hudební, enviromentální výchovy a lze ji samozřejmě použít na promítání záznamů nejenom z akcí školy. Děti mohou na tabuli pracovat individuálně i skupinově, a posilovat tak vzájemnou spolupráci a mezilidské vztahy.

Finanční prostředky na realizaci se podařilo získat prostřednictvím dotace z 6. výzvy PRV, kterou vyhlásila MAS Stolové hory, z. s. 2.5.2022 a za podpory Města Hronova. Více informací o jednotlivých výzvách a činnosti MAS Stolové hory na https://www.mas-stolovehory.cz/

Fotogalerie: tabule MŠ Hronov

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 08. 2023