živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Konsolidace IT na Městském úřadě v Hronově CZ.1.06/2.1.00/22.09359

V květnu 2014 byla na Centrum pro regionální rozvoj ČR v Praze podána žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu, Prioritní osy 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě, Oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, na modernizaci výpočetní techniky na Městském úřadě v Hronově. V září proběhlo výběrové řízení na dodavatele a od listopadu probíhal nákup objednané výpočetní techniky včetně serverů, diskového pole, softwarů, antivirových programů atd. Samotná fyzická realizace započala ještě v prosinci, kdy musela být připravena místnost pro nové servery, do které byla instalována klimatizace. Od ledna 2015 bylo vše postupně přiváděno k životu, nakoupena a instalována byla digitalizační linka, díky níž převedeme archivovaná data z klasické papírové podoby do elektronické. V dubnu byly úředníkům vyměněny klasické počítače za tenké klienty s jednotným operačním systémem a programy. Po počátečních „porodních“ problémech bylo vše postupně doladěno potřebám jednotlivých uživatelů. K 30. květnu 2015 byla úspěšně dokončena realizace projektu, tím skončil i zkušební provoz nového datového centra. Nyní nás čeká 5ti leté období udržitelnosti projektu, v rámci kterého bychom mj. rádi zdigitalizovali data z archivů.

Tereza Kohlová, odbor tajemníka 

Fotogalerie: IT na MěÚ

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 06. 2015