živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Člověče, rozhlédni se kolem sebe

Registrační číslo žádosti        18/002/19210/452/165/002542
Poskytovatel dotace                 Státní zemědělský intervenční fond
Celkové způsobilé výdaje:       249 744 Kč
Dotace:                                       159 836 Kč
Rok realizace:                            2019

Hlavní cíl projektu
Předmětem projektu je vybudování naučné stezky, nacházející se v katastrech obcí Hronov a Velké Poříčí. Výsledkem projektu je vlastní naučná stezka a její jednotlivá zastavení a prvky, které z ní dělají stezku naučnou.
Cílem projektu je využít místní les k neproduktivním funkcím, konkrétně k přivedení návštěvníků do krajiny v okolí obou obcí a využít stezku k environmentální výchově zejména dětí, jimž především jsou instalovaná zastavení určena, a u nichž mají rozvíjet pozitivní a odpovědný vztah k lesu, přírodě a krajně, v níž žijí.

 

Fotogalerie: naučná stezka


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 09. 2019