živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Cyklostezky v Kladském pomezí – II. etapa

1. Stavební úpravy místní komunikace – Cyklostezka Střezina – Kozinek, k.ú. Žabokrky a k.ú. Velké Petrovice“

Zhotovitel: Strabag a.s., Kladská 1082, 500 03  Hradec Králové
Termín realizace: srpen – říjen
Celkové náklady: Kč 8 148 297,-- vč. DPH
Výše dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 85 %.
Výše dotace ze státního rozpočtu je 5 %.
Město Hronov hradí 10 % způsobilých výdajů.

V říjnu loňského roku byla vedoucím partnerem městem Náchod ve spolupráci s městy Hronov a Kudowa Zdroj a obcí Česká Čermná podána žádost o dotaci do dalšího kola příjmu žádostí z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013, a to na úsek Střezina – Kozinek (k.ú. Žabokrky, k.ú. Velké Petrovice). Oznámení o doporučení projektu k financování nám bylo doručeno v březnu letošního roku. Tento úsek je součástí nadregionální cyklotrasy č. 22 vedoucí z Orlických hor do Krkonoš. Náklady na celý úsek cyklostezky jsou Kč 8 150 000,--, stejně tak jako u první etapy (cyklostezka V Lískách) je tento úsek dotován 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5 % ze státního rozpočtu a 10 % z konečných způsobilých výdajů se podílí město.

Po splnění všech podmínek a požadavků ze strany poskytovatele dotace bylo zadáno výběrové řízení, ze kterého vzešel zhotovitel akce firma Strabag, a. s., s nabídkovou cenou Kč 8 148 297,-- vč. DPH. Stavební práce byly započaty v polovině srpna a budou probíhat cca do konce října, nejzazší termín dokončení je konec listopadu. Rekonstrukce spočívá v odstranění stávajícího krytu, výměně podloží a zhotovení nového asfaltového krytu. V rámci stavby dojde i k opravě dvou propustků pro odvodnění a celkové úpravě komunikace na Střezině, a to i v katastrálním území Velké Petrovice (od mostečku pro pěší u kravína po železniční přejezd ČD). Po opravě by se tato cyklostezka měla stát místem pro aktivní odpočinek.

Žádáme tímto cyklisty i chodce, aby se po dobu výstavby nepohybovali na staveništi.

Tereza Reimannová, odbor majetek

Fotogalerie: Cyklostezka

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 26. 08. 2009