živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Nové cyklotrasy

Název projektu: Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí – II. etapa, CZ.3.22/1.1.00/08.00655

Dodavatel:  EUROVIA, a.s. Praha
Celková cena díla: Kč 10 380 106,- vč. DPH
Výše dotace:   90 % z uznatelných nákladů
Termín výstavby: červenec – prosinec 2011

Uvedený projekt je spolufinancován ERDF prostřednictvím OPPS CZ-PL 2007 - 2013 a zahrnuje tři úseky. První je cyklotrasa v Knáhlově ulici, hraniční přechod v Malé Čermné a úsek Střezina, který se napojí na již vystavěnou cyklostezku.
Jako první započala výstavba v Knáhlově ulici. Z důvodu rekonstrukce musela být kompletně uzavřena pro dopravu i chodce. V rámci výstavby dojde k novému členění komunikace, kde po pravé straně ve směru na Polici nad Metují bude vybudován nový chodník a to po celé trase ulice spolu s podélnými parkovacími stáními, nalevo od silnice bude cyklostezka a vedle ní chodník opět po celé trase ulice. Cyklisté, kteří pojedou směrem na Polici nad Metují nebo na Broumov pojedou po komunikaci a ti, kteří se budou chtít dostat na náměstí od Police nad Metují, pojedou po cyklostezce v protisměru automobilové dopravy, která bude od komunikace oddělena barevně. Knáhlova ulice zůstane i nadále jednosměrná pro automobilovou dopravu.
V rámci projektu dojde také k vybudování nového parkoviště za Sálem Josefa Čapka, kde bude osm nových upravených parkovacích stání. V celé ulici pak přibude dalších čtrnáct parkovacích stání, z toho dvě pro imobilní občany.
Komunikace v Knáhlově ulici by měla být vybudována do začátku Jiráskova Hronova. Děkujeme občanům i návštěvníkům města za trpělivost se stavbou.
O výstavbě dalších úseků Vás budeme informovat.

Michaela Kajnarová, odbor tajemníka

Fotogalerie: Knáhlova

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 07. 2011