živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Cyklostezky v Kladském pomezí – Cyklostezka V Lískách

Dne 26.11.2009 byla pro veřejnost oficiálně otevřena cyklostezka V Lískách, která byla realizována v rámci projektu Cyklostezky v Kladském pomezí spolufinancovaného  z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce CZ-PL 2007-2013. Projektová žádost na tento úsek komunikace byla podána vedoucím partnerem projektu Městem Náchod v dubnu loňského roku. Stavební práce byly v žádosti naplánovány již na rok 2008, ovšem z důvodu posunu konání monitorovacího výboru došlo i ke zpoždění rozhodnutí o poskytnutí dotace. Proto byly práce odsunuty na září 2009. Na dodavatele stavby se uskutečnilo výběrové řízení. Stavební práce na úseku cyklostezky V Lískách spočívaly v opravě stávajícího krytu, položení krytu nového, umístění odvodňovacího žlabu a osazení zábradlí. Stavba probíhala dle schváleného harmonogramu a bez problémů.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 12. 2009