živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Revitalizace parku A. Jiráska, Hronov - AQUA MINERALIS GLACENSIS

Ti z Vás, kteří jsou přihlášeni v městském informačním sms systému, dostali v polovině února zprávu, že v parku došlo k uzavření prostoru stávajícího pítka. Stavební práce postoupily tak, že pítko muselo být odpojeno a nyní dochází k úpravě prostoru kolem něj. Předpokládáme, že minerální voda nepoteče až do konce stavby, tedy do konce června.
Stavební práce v parku probíhají na některých objektech s mírným zpožděním. Konkrétně je dokončena hrubá stavba nového sociálního zařízení a zázemí amfiteátru. Je položena většina kabeláže veřejného osvětlení a pracuje se na podkladních vrstvách pod chodníky. Započaly také práce na opravě mostu a výstavbě mola na břehu řeky.
Projekt AQUA MINERALIS GLACENSIS s reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 je spolufinancován v rámci přeshraniční spolupráce INTERREG 5-A v programovém období 2014 – 2020.

Michaela Kajnarová, rozvoj města


Fotogalerie: revitalizace parku

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 02. 2018