živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Aktuální informace z 9. 1. 2009

Vážení občané,
opět si Vás dovolujeme informovat o průběhu prací na projektu „Revitalizace centra města Hronova“.

V posledním článku z listopadu 2008 jsme Vás informovali např. o stavu potoka, který vede přes hronovské náměstí, nebo o přípravách stavby budovy České pošty.  Od té doby pokročila stavba opět o něco kupředu.

Na stavbě dochází stále k výměně podkladních vrstev ke zvýšení únosnosti podloží pro budoucí komunikace. Při zemních pracích byla zkontrolována kanalizace z budovy divadla. Při jejím ohledání bylo zjištěno, že je v dezolátním stavu a nutně musí dojít k její výměně, což bylo také provedeno. Na části stavby, konkrétně v ulici Jiřího z Poděbrad mezi Jiráskovým divadlem a základní školou došlo dle projektu k položení chrániček pro kabeláž nového veřejného osvětlení na náměstí. Chráničky jsou položeny také podél budovy školy na straně k náměstí. V rámci stavby došlo k výměně kabelového vedení firmy ČEZ od trafostanice v Knáhlově ulici k budově základní školy. Probíhají jednání se společností Telefónica O2 o kompletní výměně kabelů v prostoru celého náměstí a přemístění dvou telefonních budek z náměstí do Čapkovy ulice. Probíhá také zpracování dokumentace stávajícího stavu stávající zástavby na náměstí, statického posudku na jednotlivé budovy i s předpokládanými vlivy stavby na statiku budov. V rámci této dokumentace budou stanoveny i jednotlivá doporučení ke zmírnění nebo úplného odstranění těchto negativních, stavbou vyvolaných vlivů. Z prostoru náměstí již bylo odstraněno studniční čerpadlo (modré čerpadlo vedle Mariánského sloupu – viz foto). Toto historické čerpadlo vyráběla firma Kunz a tento typ čerpadla se používal pro mělké kopané studny. Na žádost věnovalo město Hronov tento kousek historické techniky Klubu vojenské historie Náchod. Toto neziskové sdružení se snaží rekonstruovat část pevnostní linie od obce Dobrošov k obci Náchod – Běloves. Věnované studniční čerpadlo bude součástí srubu N-S 84 Voda (nachází se v údolí naproti dopravnímu hřišti v Bělovsi), kde se dle historických faktů takovéto zařízení nacházelo.

Započala výstavba objektu pošty. Byly provedeny přípojky jednotlivých sítí, což byl požadavek města Hronov, abychom předešli tomu, že by se nová stavba náměstí měla z tohoto důvodu bourat. Odborná firma stihla před vánočními svátky provést také betonáž základů ze strany náměstí a z Knáhlovy ulice, takže již do stavby náměstí nebude zasahovat a tím pádem negativně ovlivňovat dodržování termínů výstavby nového náměstí v Hronově.

Práce na náměstí byly v prosinci cca na týden přerušeny. Důvodem bylo omezené používání velkých stavebních strojů. To bylo zapříčiněno velkým množstvím vody, která se nacházela v prostoru staveniště a držela se na povrchu (viz foto), jelikož „stavíme“ na jílovém podloží, které nepropouští vodu, takže srážková voda neměla kam odtékat a držela se na staveništi. Po částečném vyschnutí byly práce obnoveny a ukončeny před vánočními svátky. Obnoveny budou dle počasí a teplot, samozřejmě co nejdříve. V průběhu ledna a února se plánované práce moc měnit nebudou, bude stále probíhat výměna zeminy podloží, opravy zařízení správců jednotlivých sítí (především vodovody a kanalizace) a přípravné práce pro pokládku kabeláže veřejného osvětlení.

Michaela Kajnarová, odbor majetek


Fotogalerie: Rekonstrukce náměstí II.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 01. 2009