živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zimní stadion - dokončení

Stavba byla dle předpokladu dokončena dle Smlouvy o dílo, tedy 30. 8. 2013. V tento termín byla i předána investorovi, tedy městu Hronov do užívání. Od tohoto dne také začíná běžet záruční doba na 5 let. Kolaudace nových prostor proběhla úspěšně 3. 10. 2013.
Stavba sebou nesla různé problémy, ale výsledek snad ocení všichni, nejen hokejisté, ale i diváci, účastníci veřejného bruslení a v neposlední řadě i občané Hronova, kteří se již nemusí dívat na rozestavěný a z části otevřený zimní stadion. Stavba nyní působí uceleně a konečně dokončeně.
Pro rekapitulaci uvedu rozsah III. etapy rekonstrukce zimního stadionu:
- Galerie v jižní části stadionu
- Zvýšená galerie v severovýchodní části stadionu
- Úprava skladu drobných a krátkodobých předmětů pod tribunou
- Přístavba šaten se sociálním zařízením pro hráče a diváky, klubovna HC
- Sociální zařízení pro diváky a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
- Plynová kotelna a strojovna vzduchotechniky pro odvlhčení
- Bufet a restaurace
- Přístavba garáže rolby s dvěma místnostmi pro ohřívače teplé užitkové vody do rolby
- Přemístění solankové nádrže
- Úprava vodovodní přípojky do přístavby šaten a soc. zařízení s přemístěním vodoměru a zrušení stávající šachty
- Úprava středotlaké plynové přípojky
- Osazení sedaček na tribuně a v klubovně HC
- Vybudování studny pro zásobování rolby vodou
- Vybudování nového plotu

 

Fotogalerie: zs - dokončení

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 01. 2014