živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Dopis podnikajícím osobám


Vážená paní, vážený pane,

na základě podkladů z Českého statistického úřadu v Hradci Králové jsme získali informaci o tom, že jste osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění. Nevíme, zda aktivně podnikáte, tuto skutečnost nelze z podkladů ČSÚ ani z podkladů živnostenského odboru MěÚ Náchod zjistit.

Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás proto, abychom v co největší míře eliminovali možné nepříznivé dopady na Vaše podnikání a informovali Vás o plánované „akci Zbečník“, která bude probíhat v období od 31. 3. do konce října 2014. Jedná se o celkovou uzavírku hlavní komunikace ve Zbečníku, a to od křižovatky ulice Kostelecké s ulicí Hostovského v Hronově (hlavní křižovatka u drogerie) až po poslední domy ve Zbečníku. Důvodem je budování nové kanalizace, celková rekonstrukce komunikace, vodovodu, chodníků, veřejného osvětlení a autobusových zastávek.

Vážená paní, vážený pane, pro získání více podrobnějších informací si Vás dovolujeme pozvat na setkání občanů dne 5. března 2014 od 17 hodin do Sálu Josefa Čapka v Hronově. Důležité informace najdete již nyní na http://www.mestohronov.cz/ pod odkazem „akce Zbečník“.

Kontaktní osobou pro „akci Zbečník“ je Michaela Kajnarová, tel. 736 629 647,  kajnarova@mestohronov.cz.

V úctě

Bc. Hana Nedvědová, starostka města

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 02. 2014