živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Stavební úpravy v Justynce jsou dokončeny

V uplynulém roce probíhaly stavební úpravy objektu čp. 209 na Komenského náměstí v Hronově.
Finanční prostředky na tuto akci nebyly získány ze státní dotace, ani z evropských fondů, celá investice v rozsahu cca Kč 24.500 000,- vč. DPH byla hrazena z rozpočtu města Hronova.
Hlavním a nejdůležitějším cílem investice bylo vybudování nové kuchyně a jejího zázemí pro Domov odpočinku ve stáří Justynka. Stávající kuchyň v protějším objektu čp. 8 nevyhovovala dnešním hygienickým požadavkům. V návaznosti na tyto potřeby vznikl po mnoha jednáních projekt, který počítal s využitím celé budovy čp. 209, s jejím stavebním a funkčním propojením se stávající Justynkou v čp. 212. Ještě před rokem byl objekt čp. 209 v naprosto dezolátním stavu, v současné době je ale již celý zrekonstruován, zkolaudován a předán do užívání. 
V přízemí vznikla moderní kuchyň, v suterénu je umístěno její zázemí a sklady. V 1. patře je jídelna pro obyvatele domova, sesterna a sociální zázemí ke čtyřem novým pokojům. V podkroví byly vybudovány čtyři malometrážní byty, společenská místnost a kaple. Celkem se díky novým prostorám ubytovací kapacita v Justynce navýšila o 14 lůžek.
 Generálním dodavatelem stavby byla fi. Delta Velké Poříčí. Svoji práci odvedla v požadovaném termínu a v dobré kvalitě.
 17. 2. 2010 proběhl den otevřených dveří. Uskutečnilo se slavnostní otevření, kterého se zúčastnili zástupci investora, projektanta, dodavatele a pozvaní hosté provozovatele. Ředitelka Justynky p. Jitka Ansorgová a starostka města p. Hana Nedvědová ve svém projevu připomněly vznik projektu, průběh stavby a vyslovily poděkování všem, kteří se na zdárném dokončení této akce podíleli.  Popřály zaměstnancům Justynky, aby se jim v nových prostorách dobře pracovalo a hlavně novým obyvatelům domova, aby zde našli příjemný a útulný Domov.

Šárka Šimonová, referentka OM

Soubory ke stažení:

Fotogalerie: Justynka - otevření

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 02. 2010