živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Aktuální informace ze stavby - dne 27.7.2009

Stavební úpravy Justynky jsou v plném proudu. K dnešnímu dni je dokončen, dle vyjádření prováděcí firmy Delta Velké Poříčí, nejnáročnější úsek stavebních prací. Jedná se o práce na odizolování zdiva v suterénu domu od zemní vlhkosti a vybudování vzduchotechnického kanálu v suterénu budovy.

Odizolování zdiva se provádělo v chodníkovém tělese ve výkopu hlubším než 2 metry. Manipulace s materiálem a pohyb pracovníků v něm byly velmi ztíženy přítomností stávajících inženýrských sítí. Do výkopu byla umístěna kanalizační přípojka pro odvádění splaškové vody z Justynky do stávajícího kanalizačního řádu města.

Vzduchotechnický kanál v suterénu budovy je hlavní součástí vzduchotechniky celého objektu. Práce na jeho budování obnášely výkopové práce, složitou betonáž, izolování tepelnou izolací a izolací proti zemní vlhkosti. Kanál je veden ve vodorovném a šikmém směru.

Uvnitř budovy probíhá zdění příček, osazování ocelových zárubní.  Započato bylo s prováděním rozvodů elektroinstalace, vody, kanalizace a vzduchotechniky.

Všichni jsme mohli pozorovat práci na betonáži opěrné zdi vedle objektu, pozvolna se rýsující terénní úpravy. Firma Tesmen pracuje na výměně krovů a střešní krytiny.
Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání schválilo realizaci dodatečných stavebních prací na půdní vestavbě Justynky. V podkroví vzniknou další čtyři pokoje s kuchyňkou, vlastním sociálním zařízením, společenská místnost a kaple pro obyvatele domova. Bude tak maximálně využit celý prostor objektu. Jeho stále naplněná kapacita a spokojenost klientů svědčí o potřebě této investice.


Zpracovala Šárka Šimonová, referentka odboru majetek

Fotogalerie: Justynka II

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 07. 2009