živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Aktuální informace ze stavby – dne 19.10.2009

 V průběhu měsíců srpna a září 2009 bylo uvnitř objektu čp. 209 dokončeno zdění příček i osazování zárubní. Dokončeny byly rovněž rozvody elektroinstalace, vody, kanalizace a ústředního topení.
 Ve všech podlažích jsou dnes provedeny vnitřní omítky a hrubé betonové podlahy. Obkladači započali s jejich obkládáním vybranými keramickými obklady a dlažbou.
 Do objektu byla rovněž namontována nová dřevěná okna, která zatím zůstávají okolním pohledům skryta za pomocným lešením.
 Co můžeme z okolí pozorovat je nová střecha, tvořená z části novým vázaným dřevěným krovem a nově položená střešní krytina z ocelových šablon, opatřených ochrannou vrstvou plastizolu. Do střechy jsou namontována střešní okna a veškeré systémové střešní doplňky.
 Stávající uliční fasáda byla opravena a v maximální možné míře zachována. Ostatní obvodové zdivo domu bylo kompletně zatepleno izolací z minerální vaty. V nejbližší době, jak jen dovolí podzimní deštivé počasí, bude dokončena finální část fasády – barevný nástřik celého rekonstruovaného objektu čp. 209 a následně odstraněno pomocné lešení.
 Před tím, než ulice pokryje vrstva sněhu, musí být upraven okolní terén a zpevněny příjezdové plochy k objektu. Vestavba do podkroví bude probíhat v zimních měsících ledna a února.
 Stavební práce probíhají dle předem připraveného harmonogramu.

Zpracovala Šárka Šimonová, referentka odboru majetek

 

Fotogalerie: Justynka III

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 10. 2009