živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Dotační programy pro sport, kulturu a volný čas pro rok 2023

Město Hronov vyhlásilo dotační programy na podporu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit z rozpočtu města pro rok 2023. Jedná se o následující dotační programy:
•    Program č. 1 - Zabezpečení pravidelné činnosti nestátních neziskových organizací (NNO) a příspěvkových organizací (PO) v oblasti společenských, kulturních a volnočasových aktivit,
•    Program č. 2 - Zabezpečení pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu,
•    Program č. 3 - Podpora pravidelné činnosti NNO v oblasti sportu na zimním stadionu v Hronově,
•    Program č. 4 - Podpora tradičních akcí města, reprezentace města, práce s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory.

Úplné znění dotačních programů včetně formuláře žádosti o dotaci a povinných příloh naleznete v příloze.

Žádosti o dotace z programů č. 1, 2 a 3 můžete podávat v termínu od 20. 2. 2023 do 10. 3. 2023.
Žádosti o dotace z programu č. 4 budou přijímány průběžně od 20. 2. 2023 do 30. 9. 2023.
V případě dotazů kontaktujte referenta dotací odboru tajemníka MěÚ Hronov (e-mail: dotace@mestohronov.cz, tel.: 491 401 150).

 

Dne 6. února 2023 v době od 15:00 do 17:00 hodin se bude konat v jednací místnosti MěÚ Hronov seminář, který poskytne žadatelům o dotaci informace o jednotlivých dotačních programech, postupu vyplnění žádosti a schvalovacím procesu.

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 01. 2023