živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Zahradní kompostéry zdrama

ilustrační foto: Zahradní kompostéry zdrama

Vážení spoluobčané,

město Hronov dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň by umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i Vás občanů samotných. Zvažujeme proto zajištění zahradních kompostérů pro obyvatele města Hronova z dotací SFŽP. Podmínkou čerpání dotace je dosažení určitého finančního limitu, proto bychom chtěli zjistit Váš zájem.
Cílem je snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu (až 30 % komunálního odpadu z domácnosti tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné kompostovat).
Jednou z dalších podmínek pro získání dotace je (alespoň tomu tak bylo v předchozích výzvách), že kompostér bude sloužit 5 let na pozemku města Hronova. S občanem bude tedy na tuto dobu sepsána smlouva o výpůjčce. Během ní může být prováděna kontrola odpovídajícího využívání.  (Po uplynutí
5 let bude kompostér bezplatně převeden na uživatele).
Podmínkou naopak není přihlášení žadatele k trvalému pobytu ve městě Hronov a zájemce si bude moci objednat i více kompostérů v závislosti na velikosti pozemku.
Cena domácích kompostérů se pohybuje od 2 do 10 tisíc Kč za kus v závislosti na velikosti a typu kompostéru. Vystavovaný kompostér je ilustrační ukázkou minimálního objemu a kvality zpracování, kterou bychom chtěli dodržet.

Anketní lístky (přiložený soubor) odevzdejte do 30. 7. 2022 jedním z následujících způsobů:
a)    na podatelně MěÚ Hronov
b)    do schránky umístěné na č.p. 4 v budově U zeleného stromu
c)    emailem na adresu mestohronov@mestohronov.cz

Anketu lze také vyplnit elektronicky v Munipolis.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 06. 2022