živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Žádost DS Hronov o vyjádření vedení města k odvolání ředitelky KIS Hronov

Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko,

obracíme se na Vás jako členové divadelního souboru Hronov při KIS Hronov s žádostí o sdělení konkrétních důvodů odvolání paní Markéty Machové z pozice ředitelky KIS Hronov a zveřejnění podkladů, na jejichž základě k tomuto kroku došlo. Především prosíme o zveřejnění stanoviska kulturní komise, případně stanoviska organizačního výboru Jiráskova Hronova. Vzhledem k tomu, že z naší strany hodnotíme práci, kterou odvedla paní Machová, jako velmi dobrou a nikdo ze zástupců souboru nebyl ze strany vedení města ohledně výkonů ředitelky dotazován, nás Vaše rozhodnutí překvapilo. 
S přihlédnutím k přípravám 90. ročníku Jiráskova Hronova, které jsou již v běhu, považujeme takový krok za velmi nezodpovědný, pokud nebyl učiněn na základě závažného důvodu podloženého patřičnými fakty a daty.
Touto cestou bychom rádi paní Markétě Machové poděkovali za odvedenou práci a vyjádřili podporu ostatním zaměstnancům KIS Hronov.
S pozdravem 
 
Mgr. Antonín Krtička         Mgr. Drahomíra Hejcmanová
 
Rostislav Hejcman          Pavel Zuzek
 
Miroslav Lelek                  Dita Poláková
 
Richard Kašpar                Mgr. Radek Podola
 
Mgr. Renata Lelková       Bc. Monika Jirásková
 
Mgr. Eva Podolová           Marcela Poppelková
 
Matěj Komár                     Filip Křivohlávek
 
Kateřina Milatová             Kateřina Máslová
 
Veronika Matúšová         Cyril Šourek

Více zde: https://www.ds-hronov.cz/


Vážení členové divadelního souboru,

jsme potěšeni, že jste projevili zájem nás kontaktovat.  Opakovaně jsme žádali bývalou ředitelku KIS paní Markétu Machovou, aby nám s vámi zprostředkovala schůzku. Nezdálo se jí to vhodné. Zvali jsme vás na setkání se sponzory, nikdo z vás nepřišel; pokud se vaše stanovisko změnilo, jsme tomu rádi.
Co se týká odpovědi na vaši žádost. RM zvážila způsob vedení KIS a dospěla k závěru, že kvalita, způsob komunikace a jednání ředitelky KIS se zřizovatelem, partnery, podporovateli a klienty neodpovídají potřebám a zájmům města.
Není posláním ani kompetencí, jak kulturní komise, tak jakéhokoli spolku nebo sdružení, aby byl oslovován ve věci personálního obsazování pozic ve vedení města a jeho příspěvkových organizací. Stejně tak, jako v žádné firmě nehlasují zaměstnanci o tom, kdo je bude řídit. Neumím si představit, že by se stavební komise vyslovovala k postu ve vedení stavebního odboru nebo třeba bezpečností k tomu, kdo bude v čele městské policie. Ostatně ani nikdy v minulosti, když byl vybírán ředitel této organizace, se na ochotníky a podobné spolky vedení města neobracelo.
Nicméně rozumím vašemu zájmu o to, kdo bude nadále kulturu ve městě řídit. Nový ředitel, popřípadě vedoucí odboru kultury vzejde z výběrového řízení, které vypíšeme, a členy komise budou bezpochyby zástupci zaměstnanců KIS. Oslovovat v této věci ani ochotníky ani představitele fotoklubu nebudeme.
Organizační a také festivalový výbor Jiráskova Hronova je v podstatě ve stejné pozici. Není důvod k tomu, aby se jakkoli podílel na výběru osoby, která bude kulturu v Hronově řídit. Jistě, bude s ní spolupracovat a je i v našem zájmu, aby to byl člověk, který právě tohle bude dělat dobře. V této souvislosti vnímáme jako velmi pozitivní, že do festivalového výboru byl doplněn za vás, ochotníky, pan Antonín Krtička.
Bývalá paní ředitelka jistě dělala svou práci tak, jak nejlépe mohla. V žádném případě nezpochybňujeme její pracovitost a jednoznačný posun v nabídce kultury v našem městě v posledních třech letech. I proto jsme byli připraveni nabídnout jí v rámci KIS jinou pozici. To, že ji nepřijala, chápeme a respektujeme. Ale úkol ředitele této příspěvkové organizace není jen výběr kulturních akcí, ale je to i spolupráce s těmi, kdo se na vytváření kultury ve městě podílejí. Vy jste spokojeni byli, ale my se ze své pozice setkáváme i s těmi, kteří mají zkušenost jinou.
Závěrem bych všem členům hronovského divadelního souboru, jménem svým i jménem pana starosty chtěla nabídnout společné setkání. S ohledem na to, jak někteří z vás komentovali na sociálních sítích sponzory JH, je zřejmé, že komunikace zprostředkovaná vaší mateřskou organizací a městem nebyla dobrá. Tím víc jsme dnes přesvědčeni, že vzájemné setkání i další setkávání v budoucnu, pokud máme, a věřím tomu, že to tak je, společný zájem na vytvoření podmínek pro dobré fungování ochotnického divadla v Hronově, je nejlepší řešení.

S pozdravem
                          
Věra Bartošová
místostarosta města Hronova

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 04. 09. 2019