živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Výběrové řízení na nájemce bytu

ilustrační foto: Výběrové řízení na nájemce bytu

Riegrova čp. 458, Hronov, byt č. 2, 1. NP, velikost 1 + 1, kvalita standard

Skladba bytu:    pokoj                 -         21,90 m2
                          kuchyň              -         11,20 m2
                          předsíň             -           3,60 m2
                          koupelna           -           2,80 m2
                          WC                   -           1,80 m2            
                          sklep                 -           3,00 m2
            ------------------------------------------------------------------------
            CELKEM                                    44,30 m²

Vybavení bytu: el. boiler, sporák, kuchyňská linka, digestoř, měřič SV a tepla, sprch. kabina
Výše nájmu:                                   3 572 Kč        
Nájem za zařízení bytu:                    247 Kč
Záloha za služby pro 1 osobu:      1 881 Kč     (studená voda + odpadní vody, teplo, společná elektřina, topič)
Přihlášku a zálohu na elektřinu v bytě si zájemce zajišťuje sám a na vlastní náklady.

Optimální počet osob:                    1

Základní výše měsíčního nájemného:
Sazba na 1 m2 je 83,48 Kč/m2/měsíc, započitatelná podlahová plocha je 42,80m2 a nájem za zařízení bytu 247 Kč = celkem 3 819 Kč (bez záloh na služby).
Byt k dispozici.    

Prohlídka bytu pro zájemce bude umožněna po předchozí dohodě se zástupcem odboru majetek. Přihlášku a pravidla k výběru obdržíte na odboru majetek u p. Nývltové, tel. 491 401 168, 736 629 650 v úředních hodinách.
Přihlášku je nutné podat do 12. 6. 2023 do 10 hod. v zalepené a podepsané obálce s nápisem „Výběrové řízení - nájem bytu č. 2, Riegrova 458, Hronov - neotvírat“.  
Na obálce bude uvedeno jméno a adresa žadatele.

K výběrovému řízení na nájemce bytu je nutné doložit:
- přihlášku včetně důvodu žádosti o byt v majetku města
- čestné prohlášení
- potvrzení zaměstnavatele o stálém zaměstnání a příjmu, a to za poslední 3 měsíce,
- nebo ověřenou kopii daňového přiznání s razítkem Finančního úřadu v případě, že žadatel je OSVČ,
- nebo potvrzení o výši důchodu, nebo rozhodnutí z Úřadu práce o výši podpory v nezaměstnanosti
Po skončení výběrového řízení a schválení radou města je vítězný zájemce před podpisem nájemní smlouvy povinen uhradit jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v hotovosti, nebo převodem na účet MěÚ Hronov.

Ivana Nývltová
odbor majetek MěÚ Hronov
byty@mestohronov.cz   

Fotogalerie: byt 458/2

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 05. 2023