živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Výběrové řízení na nájemce bytu

ilustrační foto: Výběrové řízení na nájemce bytu
 Nerudova čp. 402, Hronov, byt č. 1, 1. NP, velikost 1 + 1, kvalita standard

Skladba bytu:    kuchyň        -    17,40 m2
předsíň                              -           2,70 m2
pokoj                                      -     27,40 m2
koupelna                           -           1,50 m2           
WC                                     -           1,50 m2
sklep                                 -           6,65 m2
kůlna                                 -           4,50 m2
            ------------------------------------------------------------------------
            CELKEM                          61,65 m²

Vybavení bytu: el. boiler, sporák, plyn. topení, kuchyňská linka, digestoř, měřič SV
Výše nájmu:                                    3 289,- Kč       
Nájem za zařízení bytu:                    203,- Kč
Záloha za služby pro 1 osobu:        490,- Kč     (studená voda + odpadní vody, společná elektřina, pevný domovní odpad)
Přihlášku a zálohu na elektřinu a plyn v bytě si zájemce zajišťuje sám a na vlastní náklady.

Optimální počet osob:                     3

Základní výše měsíčního nájemného:
Sazba na 1 m2 je 58,66 Kč/m2/měs., započitatelná podlahová plocha je 56,08 m2 a nájem za zařízení bytu 203 Kč = celkem 3492 Kč (bez záloh na služby).
Byt k dispozici.     

Prohlídka bytu pro zájemce o veřejný výběr bude umožněna po předchozí dohodě se zástupcem odboru majetek p. Bohumilem Lantou na tel. č. 491 401 163, 733 792 669.
Přihlášku a pravidla k výběru obdržíte na odboru majetek u p. Nývltové, tel. 491 401 153, 736 629 650.
Přihlášky je nutné podat do 1. 10. 2020, do 10 hod. v zalepené a podepsané obálce s nápisem „Výběrové řízení-nájem bytu č. 1, Nerudova 402, Hronov-neotvírat“.  Na obálce bude uvedeno jméno a adresa žadatele.

K veřejnému výběru je nutné doložit:
- přihlášku včetně důvodu žádosti o byt v majetku města
- čestné prohlášení
- potvrzení zaměstnavatele o stálém zaměstnání a příjmu a to za poslední 3 měsíce,
- nebo ověřenou kopii daňového přiznání s razítkem Finančního úřadu v případě, že žadatel je OSVČ,
- nebo potvrzení o výši důchodu, nebo rozhodnutí z Úřadu práce o výši podpory v nezaměstnanosti
Po skončení výběru a schválení Radou města je vítězný zájemce před podpisem nájemní smlouvy povinen uhradit jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v hotovosti, nebo převodem na účet MěÚ.

Ivana Nývltová, odbor majetek MěÚ Hronov
byty@mestohronov.cz   

Fotogalerie: Nerudova 402/1


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 09. 2020