živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Volné pobíhání psů

ilustrační foto: Volné pobíhání psů
Na základě množících se stížností občanů vyzýváme všechny majitele psů, aby se seznámili s nově vydanou vyhláškou města Hronova platnou od května 2019. Tato vyhláška stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. V příloze vyhlášky jsou vyznačena místa, kde může mít majitel psa pouze pod kontrolou či dohledem. V ostatních případech vyhláška jasně stanoví, aby byl pes veden na vodítku. Mnohdy dochází k případům, kdy volně pobíhající pes napadne psa vedeného na vodítku, nebo se pohybuje v parku, kde si hrají děti, eventuálně pobíhá po silniční komunikaci. Majitel psa tímto porušuje vyhlášku města a zároveň Zákon na ochranu zvířat proti týrání. V případě porušení vyhlášky muže být v příkazním řízení uložena pokuta na místě až do výše 10 000 Kč, ve správním řízení jsou tyto sankce ještě vyšší. Pokud by došlo ke zranění osoby nebo zvířete, je tento přestupek postoupen správnímu orgánu s rozšířenou působností. Dále je pak přestupce povinen uhradit náklady na ošetření nebo jinou vzniklou škodu. S vyhláškou se můžete seznámit na stránkách města.

MP Hronov


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 07. 2019