živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Výběrové řízení na nájemce bytu

Riegrova čp. 458, Hronov, byt č. 7, 2. NP, velikost 1 + 1, kvalita standard

Skladba bytu:    pokoj                 -         16,80 m2
                          kuchyň              -           6,70 m2
                          předsíň             -           3,00 m2
                          koupelna + WC     -      4,80 m2            
                          sklep                -           2,00 m2
            ------------------------------------------------------------------------
                         CELKEM                      33,30 m²

Vybavení bytu: el. boiler, sporák, kuchyňská linka, digestoř, měřič SV a tepla, sprch. kabina
Výše nájmu:                                1 751,- Kč        
Nájem za zařízení bytu:                311,- Kč
Záloha za služby pro 1 osobu:  2 438,- Kč     (studená voda + odpadní vody, teplo, společná elektřina, topič)
Přihlášku a zálohu na elektřinu v bytě si zájemce zajišťuje sám a na vlastní náklady.

Optimální počet osob:                    1

Základní výše měsíčního nájemného:
Sazba na 1 m2 je 54,23 Kč/m2/měs., započitatelná podlahová plocha je 32,30m2 a nájem za zařízení bytu 311 Kč = celkem 2 062,- Kč (bez záloh na služby).
Byt k dispozici.    

Prohlídka bytu pro zájemce bude umožněna po předchozí dohodě se zástupcem odboru majetek p. Prokopem na tel. č. 491 401 163, 733 792 669.
Přihlášku a pravidla k výběru obdržíte na odboru majetek u p. Nývltové, tel. 491 401 168, 736 629 650.
Přihlášky je nutné podat do 26. 9. 2022 do 10 hod. v zalepené a podepsané obálce s nápisem „Výběrové řízení-nájem bytu č. 7, Riegrova 458, Hronov-neotvírat“.  Na obálce bude uvedeno jméno a adresa žadatele.
K výběrovému řízení na nájemce bytu je nutné doložit:
- přihlášku včetně důvodu žádosti o byt v majetku města
- čestné prohlášení
- potvrzení zaměstnavatele o stálém zaměstnání a příjmu, a to za poslední 3 měsíce,
- nebo ověřenou kopii daňového přiznání s razítkem Finančního úřadu v případě, že žadatel je OSVČ,
- nebo potvrzení o výši důchodu, nebo rozhodnutí z Úřadu práce o výši podpory v nezaměstnanosti
Po skončení výběrového řízení a schválení radou města je vítězný zájemce před podpisem nájemní smlouvy povinen uhradit jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v hotovosti, nebo převodem na účet MěÚ Hronov.

Ivana Nývltová, referent odboru majetek
byty@mestohronov.cz   

Fotogalerie: byt 458/7


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 09. 2022