živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Výběrové řízení na nájemce bytu

ilustrační foto: Výběrové řízení na nájemce bytu

Divadelní čp. 512, Hronov, byt č. 4, 1. NP, velikost 1 + 1, kvalita standard

Skladba bytu:    pokoj                 -          18,69 m2
                          kuchyň                -          13,18 m2
                          předsíň               -           3,03 m2
                          koupelna + WC  -           5,99 m2            
                          sklep                   -           4,62 m2            
            ------------------------------------------------------------------------
                         CELKEM                        45,51 m²

Vybavení bytu: el. boiler, sporák, kuchyňská linka, digestoř, měřič SV, sprch. kabina, 2x AKU
Výše nájmu:                                   4 514,- Kč        
Nájem za zařízení bytu:                    450,- Kč
Záloha za služby pro 1 osobu:          796,- Kč     (studená voda + společná elektřina)
Přihlášku a zálohu na elektřinu v bytě si zájemce zajišťuje sám a na vlastní náklady.

Optimální počet osob:                    2

Základní výše měsíčního nájemného:
Sazba na 1 m2 je 104,51 Kč/m2/měs., započitatelná podlahová plocha je 43,20 m2 a nájem za zařízení bytu 450,- Kč = celkem 4 964,- Kč (bez záloh na služby).
Byt k dispozici.    

Prohlídka bytu pro zájemce bude umožněna po předchozí dohodě se zástupcem odboru majetek p. Prokopem na tel. č. 491 401 163, 733 792 669.
Přihlášku a pravidla k výběru obdržíte na odboru majetek u p. Nývltové, tel. 491 401 168, 736 629 650.
Přihlášky je nutné podat do 22. 7. 2022, do 10 hod. v zalepené a podepsané obálce s nápisem „Výběrové řízení-nájem bytu č. 4, Divadelní 512, Hronov-neotvírat“.  Na obálce bude uvedeno jméno a adresa žadatele.
K výběrovému řízení na nájemce bytu je nutné doložit:
- přihlášku včetně důvodu žádosti o byt v majetku města
- čestné prohlášení
- potvrzení zaměstnavatele o stálém zaměstnání a příjmu, a to za poslední 3 měsíce,
- nebo ověřenou kopii daňového přiznání s razítkem Finančního úřadu v případě, že žadatel je OSVČ,
- nebo potvrzení o výši důchodu, nebo rozhodnutí z Úřadu práce o výši podpory v nezaměstnanosti
Po skončení výběrového řízení a schválení radou města je vítězný zájemce před podpisem nájemní smlouvy povinen uhradit jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v hotovosti, nebo převodem na účet MěÚ Hronov.


Ivana Nývltová
odbor majetek
byty@mestohronov.cz   

Fotogalerie: byt 512/4

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 06. 2022