živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Upozornění pro občany v karanténě při nakládání s odpady

Občané v karanténě by neměli odpad třídit. Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0.2 mm. Po naplnění by měl být pytel pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit a povrch vnějšího pytle ošetřit desinfekčním prostředkem. Až poté má být zavázaný pytel vložen do běžného kontejneru na směsný komunální odpad. V případě, že se onemocnění u osoby v karanténě potvrdí, bude s tímto odpadem nakládáno jako s nebezpečným odpadem.

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 20. 03. 2020