živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Strategický plán rozvoje města Hronova

Vážení občané,

naše město v současné době zpracovává strategický plán, ve kterém chceme vyjasnit, co se bude v následujících letech ve městě dělat, jakým směrem se bude město ubírat. Abychom zjistili, jak se Vám ve městě Hronov žije, připravili jsme pro Vás následující dotazník. Výstupy z tohoto dotazníku budou jedním z hlavních podkladů pro připravovaný Strategický plán rozvoje města na roky 2021 – 2026.  Tento plán bude zároveň sloužit jako podklad pro žádosti o dotační tituly. Vámi poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. Dotazník můžete vyplnit elektronicky a poslat na email mestohronov@mestohronov.cz nejpozději do 22. ledna 2021. Dotazník můžete vytisknout, vyplnit a vhodit do schránky na Městském úřadě, nám. Čs. armády 4 nebo donést do infocentra. Vytištěné dotazníky k vyplnění jsou k dispozici v infocentru.
Dotazník je ke stažení v příloze.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.


Soubory ke stažení:

  • Dotazník (soubor: Dotazník.docx, velikost: 30,59 KB)
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 12. 2020