živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k výskytu problematického jedince vlka obecného

ilustrační foto: Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k výskytu problematického jedince vlka obecného

V posledních týdnech dochází k opakovaným pozorováním jednoho či dvou vlků v blízkosti podkrkonošských obcí na vzdálenost 30 – 40 metrů od člověka během dne.

Krajský úřad i Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky doporučuje chovatelům hospodářských zvířat v oblasti, aby zvýšili ochranu hospodářských zvířat jejich zaháněním na noc nebo ochranou pomocí člověka a pasteveckých psů. Doporučujeme, aby veřejnost měla své psy při procházkách ve volné přírodě na vodítku a v případě, kdy by došlo na tzv. blízké setkání, aby byly využity metody plašení pomocí hluku, křiku, případně pomocí hozených předmětů. Jedná se o chování zřejmě mladých vlků, kteří jsou zvídaví a méně ostražití. V této situaci lze doporučit jakékoli plašící metody, které napomohou k tomu, aby vlci pochopili, že přibližovat se člověku je nežádoucí. Podrobnosti lze dohledat na www.navratvlku.cz.

Prosíme veřejnost, aby svá případná pozorování hlásila buď na e-mail: stopy@selmy.cz nebo na telefonním čísle 728 832 889 (Mendelova univerzita Brno). Krajský úřad v této souvislosti doporučuje v každé takto zaslané zprávě uvést místo a čas pozorování, kontakt na pozorovatele a způsob atypického chování.

V každém případě je třeba být při setkání s vlkem obezřetný. Snížená míra plachosti neznamená, že se jedná o krotké a ochočené zvíře. Stále mějme na paměti, že vlk je divokou šelmou a vrcholovým predátorem. Důrazně nedoporučujeme snažit se vlky krmit nebo jim ve volné přírodě zanechávat možnou potravu či zbytky jídla.

Mgr. Helena Zapletalová, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny KÚ KHK

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 04. 2023