živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Sběr a svoz objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu

  43. týden - 25.10.2022 (úterý)
 Místo, kde bude odpad přijímán Čas
 1 - Zbečník, Dolská ulice "Na Rovince" 15:00 - 15:10
 2 - Zbečník, autobusová zastávka "U dvou lip" 15:15 - 15:25
 3 - Zbečník, restaurace "Pod Chlomkem" 15:30 - 15:40
 4 - Zbečník, Padolí, odbočka na Haldu 15:50 - 16:00
 5 - Velký Dřevíč před pilou 16:15 - 16:25
 6 - Velký Dřevíč , hospoda "Sparta" 16:30 - 16:40
 7 - Rokytník u Lofů 16:55 - 17:05
 8 - Rokytník u hasičské zbrojnice 17:10 - 17:20
 9 - Rokytník odbočka na Draha 17:30 - 17:40
 10 - Velký Dřevíč, Na Louce 17:50 - 18:00
 11 - Žabokrky, panely naproti vjezdu do bývalé slévárny 18:05 - 18:15

 

  43. týden - 26.10.2022 (středa)
 1 - Hronov, u zimního stadionu 15:00 - 15:30
 2 - Hronov, sídliště u bývalé kotelny 15:35 - 16:05
 3 - Hronov, Dvorská ulice, parkoviště 16:10 - 16:40
 4 - Hronov, Příčnice u samoobsluhy 16:45 - 17:15
 5 - Malá Čermná, u bývalého domova důchodců "Nálada" 17:40 - 17:55
   

Jednotlivými zastávkami budou projíždět 2 svozové vozy. Jeden bude přebírat nebezpečný odpad a druhý objemný odpad.

Mimo objemného odpadu  se bude přebírat i tyto druhy nebezpečného odpadu:
Oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti. Zároveň proběhne sběr starých vyřazených elektrozařízení jako televizorů, chladniček, PC apod.

Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu vozidel a odpady odevzdávali přímo obsluze vozů a nenechávali je bez dozoru na stanovišti! Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu až do výše 50.000,- Kč. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií. Elektrospotřebiče odevzdávejte pouze kompletní.

POZOR!!!
Do objemného ani do nebezpečného odpadu NELZE odkládat pneumatiky, tyto lze odložit POUZE na sběrném místě města Hronova, případně na místech zpětného odběru (prodejnách a servisech).

Případné dotazy zodpoví na MěÚ Hronov, Iva Turková tel. 491 401 154, 739 300 292 nebo Šárka Poskočilová ze společnosti Marius Pedersen, a.s., tel. č. 734 238 355.
 

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 08. 2022