živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje

ilustrační foto: Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje
nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty) na veřejné prostranství, do prostředků veřejné hromadné dopravy, provozoven sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, škol a školských zařízení, pošt a lékáren,

a to na období od 18. 3. 2020 12:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu.

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 03. 2020