živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Přihlaste Vašeho psa ONLINE

ilustrační foto: Přihlaste Vašeho psa ONLINE
Stali jste se novými majiteli psa nebo jste se se psem přistěhovali do Hronova nebo jeho místní části? Pokud máte trvalou adresu nebo sídlo na území města Hronova, jste povinni přihlásit psa do evidence psů města a přihlásit se k místnímu poplatku ze psa. Přihlásit psa můžete osobně na městském úřadě, ale nově také pomocí online formuláře, který najdete na webových stránkách města Hronova v sekci Úřad/Formuláře a žádosti.

Psa je možné přihlásit ihned, aby měl evidenční známku, poplatková povinnost však vzniká v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se poplatník stal držitelem psa staršího tří měsíců.


Pro případné změny či odhlášení psa z evidence psů Města Hronova prosím kontaktujte Finanční odbor Městského úřadu Hronov telefonicky na čísle 491 401 166 nebo emailem financni-odbor@mestohronov.cz.

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/2019 o místním poplatku ze psů je k dispozici na webových stránkách města Hronova nebo na Městském úřadu v Hronově.


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 04. 2022