živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Pravidla pro návštevy DO Justynka od 1.7.2020

ilustrační foto: Pravidla pro návštevy DO Justynka od 1.7.2020

Pravidla pro návštěvníky od 1. 7. 2020


Návštěvy v budově a areálu DO JUSTYNKA budou umožněny od 1. 7. 2020 za dodržení následujících pravidel. Všichni návštěvníci jsou povinni se s nimi seznámit a podle nich postupovat.

Postup k zajištění návštěv:
1.    Návštěvy mohou přicházet do domova denně bez časového omezení pouze zadním vchodem (od parku). Při vstupu (u výtahu) si vydezinfikují ruce a zapíší se do knihy návštěv. Zároveň jsou povinny seznámit se s čestným prohlášením a s pravidly pro návštěvníky, a toto potvrdí svým podpisem v knize návštěv.
2.    Za bezpečnost donesených potravin a předmětů si zodpovídají návštěvy.
3.    Návštěvám je umožněno pobývat na pokoji i venku, ale i nadále je zakázáno využívat společné WC klientů na patrech, pro návštěvy je určeno WC v suterénu.
4.    Žádáme návštěvy, aby s ohledem na zdraví svých blízkých, dodržovaly zvýšenou hygienu a respektovaly vše, co vyplývá z čestného prohlášení. Předpokládáme, že nám všem jde o zachování zdraví nás i našich klientů a že se na Vás v tomto ohledu můžeme spolehnout.
5.    Návštěvám z oblastí se zvýšeným výskytem COVID-19 (ohnisek) je zakázán vstup do Domova.
6.    Za respektování těchto pravidel děkujeme, je to v zájmu našich klientů a Vašich blízkých…
7.    Toto nařízení se může kdykoliv měnit s ohledem na vývoj pandemie po rozvolňování opatření a je platné do odvolání.

Ing. Jitka Ansorgová, ředitelka DO JUSTYNKA


Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Helena Toldová Zveřejněno: 26. 06. 2020