živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města

ilustrační foto: Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
Termín: 23. září 2020 od 17:00 hodin
Místo konání: Sál Josefa Čapka

Program jednání:

1. Slib zastupitele

2. Finanční záležitosti
    - Přijetí úvěru na realizaci stavby Stavební úpravy budovy MěÚ
    - Zápis finančního výboru č. 4
    - Rozpočtové opatření č. 04/2020/RM - vzetí na vědomí
    - Návrh rozpočtového opatření č. 05/2020/ZM

3. Majetkové záležitosti
    - Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
    - Směna pozemků k. ú. Zbečník, Malá Čermná
    - Záměr směny pozemků k. ú. Zbečník
    - Prodej pozemků k. ú. Zbečník
    - Informace o investičních a dotačních akcích
    - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

4. Různé
   - Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
   - Spolufinancování způsobilých výdajů česko-polského projektu
   - Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 ke smlouvám na projekt "Festival zážitků"

5. Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva. Jednání zastupitelstva bude přenášeno v přímém přenosu prostřednictvím webových stránek města.

Petr Koleta, starosta

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 09. 2020