živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města

ilustrační foto: Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města
Termín: 24. června 2020 od 17:00 hodin
Místo konání: Sál Josefa Čapka

Program jednání:

1. Finanční záležitosti
    - Žádost o dotaci Kraso Hronov z.s.
    - Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově - zahájení úprav a způsob financování
    - Dotace na výkonnostní sport pro HC Wikov Hronov z.s.
    - Rozpočtové opatření č. 03/2020/ZM

2. Majetkové záležitosti
    - Dodatek č. 3 ke smlouvě na akci Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov
    - Záměr prodeje pozemku p. č. 1707/2 a části p. p. č. 1705/19, 1616, 754/14 k. ú. Hronov
    - Informace o investičních a dotačních akcích
    - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

3. Různé
   - Zřizovací listina Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace

4. Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva. Jednání zastupitelstva bude přenášeno v přímém přenosu prostřednictvím webových stránek města.

Petr Koleta, starosta

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 06. 2020