živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Pozvánka na procházku po okolí

ilustrační foto: Pozvánka na procházku po okolí
V měsíci říjnu 2019 byla dokončena Naučná stezka „Člověče, rozhlédni se kolem sebe“ s dotací z Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství. Stezka je zhruba 4 kilometry dlouhá a protíná katastry obcí Hronov a Velké Poříčí.
Trasa naučné stezky využívá značení turistické trasy Klubu českých turistů, a to po červené v katastru Hronova a po žluté v katastru Velkého Poříčí. Stezka je dostupná z obou vlakových zastávek: nádraží v Hronově, z ulice Českých bratří směrem k rozhledně Signál, poté dolů do Velkého Poříčí, kde končí nedaleko vlakové zastávky.
Na stezce je hravou formou pomocí čtyř naučných zastavení vysvětleno, jak roste les, které druhy ptáků, květin a stromů jsou zde k vidění, jaká zde můžeme potkat zvířata a jaké mají stopy, jak se máme a nemáme v lese chovat a co se stane, když po sobě zanecháváme odpad v lese. Na každém z těchto zastavení je umístěna lavička s výplněmi z různých druhů hornin, která vyzývá k zastavení, posezení a vnímání krásy přilehlé krajiny. Doufáme, že stezku návštěvníci přivítají kladnými ohlasy a bude rozvíjet náš pozitivní a odpovědný vztah k přírodě, ve které žijeme.

Alena Macurová, referentka dotací


Fotogalerie: naučná stezka


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 10. 2019