živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici strážnice/strážníka městské policie

Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici
STRÁŽNICE/STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE

Místo výkonu: Město Hronov
Nabízíme: pracovní poměr na dobu určitou (do úspěšného složení zkoušky), poté na dobu neurčitou
Platové zařazení: 5. platová třída (do úspěšného složení zkoušky), 8. platová třída (po úspěšném složení zkoušky)  
Předpokládaný termín nástupu: 1. 12. 2022, případně dle dohody

Požadavky:
•    věk minimálně 18 let
•    státní občanství ČR
•    vzdělání úplné střední s maturitou
•    zdravotní způsobilost, fyzická kondice dle § 4c) zákona 553/91 Sb. o obecní policii
•    bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
•    řidičské oprávnění sk. B
•    komunikační schopnosti
•    znalost práce na PC
•    praxe v bezpečnostním sboru výhodou

Obsah přihlášky:
•    jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis (z důvodu kontaktu uveďte telefonní číslo a e-mail)
•    strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností
•    doklad o nejvyšším vzdělání (ověřená kopie)
•    výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
•    prohlášení o splnění podmínky spolehlivosti a bezúhonnosti ve smyslu § 4a) a 4b) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění

Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na adresu Městský úřad Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně  na podatelnu do 14. 10. 2022 do 11:30 hodin, obálku označte: „VŘ strážník městské policie – neotvírat“.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účel tohoto výběrového řízení a po ukončení výběrového řízení budou veškeré poskytnuté doklady všem uchazečům zaslány zpět, nepřevzatá písemnost bude skartována.

Důležité upozornění:
Vybraní uchazeči, kteří budou nejlépe splňovat podmínky pro výběrové řízení, budou pozváni telefonicky nebo e-mailem k účasti na výběrovém řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a právo zrušit výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu.

Bližší informace podá Ing. Helena Toldová, tajemnice, telefon: 491 401 157, mobil: 736 629 649, e-mail: tajemnik-mu@mestohronov.cz


V Hronově dne 31. 8. 2022

 

Petr Koleta, starosta města, velitel městské policie

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 31. 08. 2022