živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Hronova

Starosta města Hronova podle ustanovení § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějíších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Hronova se uskuteční:

dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva města Hronova jsou okrsky:

 

Volební okrsek číslo

Popis území volebního okrsku

Volební místnost

1

Hronov – nám. Čs. armády, Komenského náměstí, ulice Jiráskova, Husova, Palackého, Jungmannova, Tylova, Jiřího z Poděbrad,

T. G. Masaryka, Mikoláše Alše, Pod Kleprlíkovou horou, Na Drahách, Vyšehrad, Divadelní, Regnerova, K Milířům, Knáhlova

ZŠ Hronov
nám. Čs. armády 15
učebna -přízemí
(vchod z náměstí)

2

Hronov – ulice Hostovského, Smetanova, Na Chocholouši, Riegrova, Havlíčkova, Čs. bratří, Nádražní, Port-Artur, Štefánikova, Studénka

ZŠ Hronov,
nám. Čs. armády 15
malá tělocvična (vchod z Čapkovy ul.)

3

Hronov - ulice Kudrnáčova, Čapkova, Vrchlického, Libušina, Bezručova, Seifertova, 17. listopadu, Úvoz, S. K. Neumanna, Šrámkova, Tyršova,
K. Světlé, Vaverkova, E. Krásnohorské, Kostelecká, Mánesova, Dvorská, Šedivá Hora, Nerudova, B. Němcové, Máchova,
Žižkova, Wolkerova, Klicperova, Erbenova, Freiwaldovo nám., Zálesí

ZŠ Hronov
Palackého 162
učebna - přízemí

4

Žabokrky

Hasičská zbrojnice Hronov
nám. Čs. armády 120

5

Zbečník

ZŠ Zbečník
čp. 210
jídelna

6

Velký Dřevíč


ZŠ Velký Dřevíč
čp.82
učebna přízemí

7

Rokytník

Hasičská zbrojnice Rokytník
čp. 9

8

Malá Čermná

Domov důchodců
Malá Čermná
čp. 42
kulturní místnost

3.    Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (platným průkazem o povolení k pobytu). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4.    Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do Zastupitelstva města Hronova hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Zastupitelstva města Hronova volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 

Petr Koleta, starosta v. r.,

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 09. 2022