živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent dotací

ilustrační foto: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referent dotací
Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici
REFERENT  DOTACÍ – administrace projektů a programů

Místo výkonu: Městský úřad Hronov, odbor tajemníka
Pracovní poměr: doba neurčitá, hlavní pracovní poměr se sjednanou zkušební dobou 3 měsíce
Platové zařazení: 9. platová třída (dle NV č. 341/2017 Sb.)
Předpokládaný termín nástupu: 2. listopadu 2020, případně dle dohody

Pracovní náplň:
monitorování vyhlášených dotačních programů, podávání žádostí o dotace, dohled nad plněním podmínek přijatých dotací, vyhodnocování výsledků, podávání monitorovacích zpráv poskytovatelům dotací po dobu udržitelnosti dotačních projektů, součinnost s kontrolními orgány, zabezpečování úkolů ve vztahu k operačním programům přeshraniční spolupráce

Požadavky:
·    minimálně úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
·    orientace v oblasti dotačních programů výhodou
·    schopnost samostatného rozhodování i týmové práce, komunikační i organizační dovednosti, spolehlivost a pečlivost
·    znalost uživatelské práce s PC-Word, Excel, Internet, elektronická pošta,  datové schránky
·    základní orientace v zákoně o veřejných zakázkách
·    řidičský průkaz sk. B

Obsah přihlášky:
·    jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo a e-mail)
·    strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností
·    doklad o nejvyšším vzdělání (ověřená kopie)
·    výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
·    kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání

Místo a způsob podání přihlášky:
poštou na adresu Městský úřad Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně na podatelně MěÚ v Hronově do 21. 10. 2020 do 12:00 hodin, obálku označte: „Výběrové řízení referent dotací – neotvírat“.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro posouzení uchazeče a administraci výběrového řízení.

Důležité upozornění:
Vybraní uchazeči, kteří budou nejlépe splňovat podmínky pro výběrové řízení, budou pozváni telefonicky a e-mailem k účasti na výběrovém řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a právo zrušit výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu.

Bližší informace podá Ing. Helena Toldová, tajemnice, telefon: 491 401 157, mobil: 736 629 649, e-mail: tajemnik-mu@mestohronov.cz

V Hronově dne 2. října 2020


Ing. Helena Toldová
tajemnice


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 10. 2020