živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Hronov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Kulturní a informační středisko Hronov


Místo výkonu: Hronov
Nabízíme: plný pracovní úvazek, pracovní poměr na dobu neurčitou
Platové zařazení: dle platných platových předpisů pro příspěvkové organizace
Předpokládaný termín nástupu: 1. 9. 2020, popř. dle dohody

Pracovní náplň:
Organizace kulturního a společenského života ve městě – pořádání kulturních akcí, spolupráce se zájmovými uměleckými kolektivy, zajištění plynulého chodu informačního centra, celoplošné zpravodajství, destinační managment, propagace města (městský zpravodaj Hronovské listy U NÁS), organizační zajištění celostátní přehlídky amatérského divadla Jiráskův Hronov

Požadavky:
·    minimálně úplné středoškolské vzdělání
·    schopnost řídit menší kolektiv
·    samostatnost, přesnost a spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, organizační, komunikační a prezentační schopnosti
·    řidičský průkaz sk. B
·    dobrá znalost práce na PC
·    všeobecný přehled v oblasti kultury
·    znalost cizích jazyků výhodou

Obsah přihlášky:
·    jméno a příjmení uchazeče, korespondenční adresa, místo trvalého pobytu, datum a místo narození, státní příslušnost, č. občanského průkazu, datum a podpis
·    strukturovaný profesní životopis s přehledem odborných znalostí a dovedností
·    doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
·    výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
·    negativní lustrační osvědčení dle zákona 451/1991 Sb. (platí jen pro občany ČR, nepožaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971)
·    zpracovaná koncepce řízení příspěvkové organizace KIS Hronov s návrhem organizování kultury a společenského života v Hronově. Tento dokument zpracovat minimálně v rozsahu dvou normostran.

Místo a způsob podání přihlášky:
Poštou na adresu MěÚ Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, nebo osobně
na podatelně MěÚ v Hronově do 6. 1. 2020 do 14.00 hodin, obálku označte: Výběrové řízení ředitel/ka KIS - neotvírat.

Bližší informace získáte na MěÚ v Hronově, Ing. Helena Toldová, tajemnice, tel. 491 401 157, 736 629 649

V Hronově dne 14. 11. 2019                                                                  

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 11. 2019