živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Odkládání BIO odpadu - KOMPOSTÁRNA VELKÉ POŘÍČÍ

OTEVÍRACÍ DOBA KOMPOSTÁRNY VE VELKÉM POŘÍČÍ:

sobota 14.11.2020          8:00 - 12:00 hodin                  poslední den, kdy je v roce 2020 pro občany otevřeno

Pozor, v zimním období je kompostárna pro občany uzavřena ! BIO odpad lze v dané dny odložit na sběrném místě města Hronova, Dvorská ulice čp. 49.

Občanům města Hronova a jeho přilehlých částí je umožněno odkládání BIO odpadu na kompostárně ve Velkém Poříčí zdarma.
Povinností občana, který zde hodlá bezplatně odložit BIO odpad, je předložit svůj doklad totožnosti s trvalým pobytem ve městě Hronov, Velký Dřevíč, Zbečník, Rokytník, Žabokrky nebo Malá Čermná, případně předložit doklad o úhradě poplatku za komunální odpad v Hronově pro rok 2020.
V případě, že tak neučiníte, nebude vám bezplatné odložení BIO odpadu umožněno.

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 11. 11. 2020