živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2023

ilustrační foto: Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2023

Na webu Veřejné dopravy Královéhradeckého kraje (www.dopravakhk.cz) jsme pro Vás zpřístupnili návrh železničního jízdního řádu pro rok 2023, který sestavila Správa železnic na základě požadavků jednotlivých dopravců a objednatelů dopravy.
Tento návrh jízdního řádu naleznete v sekci Jízdní řády > Připravované změny v jízdních řádech. Přímý odkaz: https://www.dopravakhk.cz/clanky-navrh-zeleznicniho-jizdniho-radupro-rok-2023.html.
Vyzýváme Vás k připomínkování výše uvedeného návrhu jízdního řádu. Případné připomínky zasílejte datovou schránkou, a to nejpozději do 7. 7. 2022.
V případě uplatnění požadavků na zajištění dopravní obslužnosti Vás žádáme o specifikaci konkrétních přepravních potřeb, které nejsou veřejnou dopravou pokryty, a to nejlépe ve členění dle níže uvedených parametrů:

  • výchozí obec (místo) a cílová obec (místo) cesty,
  • účel cesty (zaměstnání, škola, lékař, nákup, volnočasová aktivita, …),
  • přesný časový údaj určující danou přepravní potřebu (např. začátek/konec vyučování nebo pracovní doby),
  • pravidelnost cesty (každý pracovní den, 2x týdně, v sobotu, nepravidelně, …),
  • kolika osob se tato přepravní potřeba týká.

Díky znalosti těchto parametrů budeme moci požadavky na zajištění dopravní obslužnosti posoudit z komplexního hlediska a následně zvolit optimální řešení pro jejich zajištění.

Ing. David Procházka
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 22. 06. 2022