živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Mimořádné opatření

ilustrační foto: Mimořádné opatření

Vedoucí úřadu  Města Hronova v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným koronavirem SARS-CoV-2  vydává

ROZHODNUTÍ

o dočasném omezení úředních hodin Městského úřadu Hronov a úpravě způsobu vyřizování podání, omezení výkonu některých činností a omezení osobního kontaktu s klienty.


Budovy městského úřadu budou pro veřejnost uzavřeny. Agendy státní správy budou uzavřeny pro osobní kontakt, s výjimkou případů, ve kterých by toto omezení výkonu státní správy mohlo ohrožovat zdraví nebo majetek občanů.
V mimořádně naléhavých případech budou záležitosti řešeny individuálně za dodržení preventivních opatření. V takovém případě budou klienti vpuštěni do budovy pouze s rouškou nebo jinou vhodnou ochranou dýchacích cest a podstoupí dezinfekci. V těchto naléhavých případech je nutné se domluvit telefonicky předem s příslušným zaměstnancem úřadu.

Úřední hodiny jsou omezeny na tento rozsah:

pondělí   8:00-10:00 14:00- 17:00 hodin
středa     8:00-10:00 14:00- 17:00 hodin


V provozu zůstanou veškeré telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště úřadu. Podání občanů lze činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu a v omezeném rozsahu přes podatelnu.   
            
Pro telefonní a emailový kontakt jsou k dispozici kontakty zaměstnanců na internetových stránkách města a na vchodech do jednotlivých budov:
adresa: Město Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov
tel: +420 491 401 151
email:podatelna@mestohronov.cz -  e-podatelna
ID DS: cspbd24

Toto rozhodnutí je účinné od 23. 11. 2020 a platí do odvolání.

Žádáme občany, aby respektovali pokyny státních orgánů a dodržovali vládou stanovená opatření.


Ing. Helena Toldová
tajemnice
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 11. 2020