živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Dotační program na podporu poskytovatelů sociálních služeb pro rok 2023

Město Hronov vyhlásilo dotační program č. 5 na podporu poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu města pro rok 2023.
Úplné znění dotačního programu včetně formuláře žádosti o dotaci a povinných příloh naleznete na webových stránkách města Hronova v sekci Město / Dotační program / Dotační programy města Hronova.
Žádosti o dotace můžete podávat v termínu od 20. 3. do 14. 4. 2023. Druhý termín pro podávání žádostí bude upřesněn během letních měsíců v závislosti na nevyčerpané dotaci z prvního termínu.
Více informací naleznete na webových stránkách města nebo kontaktujte vedoucí Sociálně zdravotního odboru MěÚ Hronov (e-mail: socialni-odbor@mestohronov.cz, tel.: 491 482 716).

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 02. 2023