živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Ceny vodného a stočného na rok 2022

ilustrační foto: Ceny vodného a stočného na rok 2022

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod na svém zasedání dne 14. 12. 2021 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2022 takto:

 

Kč/m3 bez DPH

Kč/m3 s 10% DPH
 vodné

40,00

 44,00

 stočné

40,70

 44,77

 stočné bez ČOV

13,05

 14,36

 vodné a stočné

80,70

 88,77

Od 1. 1. 2022 dochází ke zvýšení ceny vody pitné o 2,05 Kč/m3 a ceny vody odpadní o 1,90 Kč/m3. Celkem dochází pro odběratele obou služeb ke zvýšení o 3,95 Kč/m3 (včetně DPH). Mezi hlavní faktory působící na vývoj ceny je nutné zmínit zejména nárůst cen energií, materiálu a stavebních prací.
Cena stočného se řídí finanční analýzou, jejíž podmínky vyplývají z pravidel stanovených SFŽP z důvodu poskytnuté dotace, kterou společnost získala na rekonstrukci ČOV Náchod, vybudování kanalizace ve Zbečníku a v Teplicích nad Metují.

Ing. Dušan Tér, předseda představenstva

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 12. 2021