živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Ceny vodného a stočného na rok 2021

ilustrační foto: Ceny vodného a stočného na rok 2021

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod na svém zasedání dne 5. 11. 2020 posoudilo všechny závazné podmínky, jimiž je společnost vázána a rozhodla o úpravě cen pro rok 2021 takto:

 

Kč/m3 bez DPH

Kč/m3 s 10% DPH
 vodné

38,14

 41,95

 stočné

38,97

 42,87

 stočné bez ČOV

13,09

 14,40

 vodné a stočné

77,11

 84,82

Od 1. 1. 2021 dochází oproti roku 2020 ke zvýšení ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 3,42 Kč/m3, tj. o 4,20 % (včetně DPH). Ke zvýšení ceny dochází z důvodu navýšení nákladů na likvidaci kalů z čistíren odpadních vod a obnovu infrastrukturního majetku. Na vývoj ceny má vliv i předpokládaný růst inflace ve výši 3,3 %.
Cena stočného se řídí finanční analýzou, jejíž podmínky vyplývají z pravidel stanovených SFŽP z důvodu poskytnuté dotace, kterou společnost získala na rekonstrukci ČOV Náchod, vybudování kanalizace ve Zbečníku a v Teplicích nad Metují.

Ing. Dušan Tér, předseda představenstva

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 12. 2020