živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Bilaterální setkání

ilustrační foto: Bilaterální setkání
Na úvod bylo norským partnerům představeno město Hronov a budova Jiráskova divadla, následně se představili norští partneři. Projektant p. Nevole prezentoval záměr revitalizace celého objektu, přičemž seznámil přítomné s historií divadla, zamýšlenými stavebními úpravami exteriérů a interiérů (např. výměna sedadel, podlahové krytiny, osvětlení a ozvučení v hlavním sále), renovací terasy divadla pro letní kavárnu. V následné diskusi norští partneři kladli otázky ohledně připravované projektové dokumentace týkající se vlhkosti, odvodnění, vzduchotechniky, akustiky, osvětlení a ozvučení rekonstruovaných prostor. Dále vyjádřili názor, že projekt by mohl být propojen s dalšími výzkumnými aktivitami týkajícími se spotřeby energie v podobných historických objektech. Další body spolupráce vyplynou v rámci realizace projektu a budou následně doplněny. Na opětovném uvedení revitalizované budovy do provozu se bude jako partner podílet Halogaland Amatorterterselskap (HATS) v Tromso zastoupená paní Dagmar Johansen.
Na závěr jednání všechny zúčastněné strany svým podpisem stvrdily společný zájem na další spolupráci v rámci projektu revitalizace Jiráskova divadla.

Fotogalerie: norská delegace


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 11. 2019