Úvod > Pro turisty > Vítejte "U NÁS"
Vyhledávání:

Minerální prameny

Minerální prameny
10

Pramen železité vody vyvěral na břehu Metuje odnepaměti. Malé lázničky zřízené otcem A. Jiráska zanikly během 1. světové války. V r. 1943 byly navrtány 2 prameny minerální vody Hronovka a Regnerka. Původně zamýšlené minerální lázně ale nevznikly. Podle návrhu arch. V. Mráze nad prameny v r. 1946 vyrostly dva kiosky spojené dřevěnou pergolou. Prameník tvaru komolého jehlanu byl umístěn do kruhové betonové kašny a prostor kolem pramenů osazen dřevěnými lavičkami.

V sedmdesátých letech doznal původní prameník velkých změn. Podle ne příliš zdařilého architektonického návrhu M. Benešové se od r. 1977 klene nad minerálními prameny masivní pískovcová zeď.

Alkalicko železitá kyselka přítomností sirovodíku mírně zapáchá. Doporučuje se její pití při počátečním stádiu sklerózy, vysokém krevním tlaku a při tělesné vyčerpanosti.

Źródła wód mineralnych

Źródło żelazistej wody biło na brzegu Metuji od niepamiętnych czasów. Mały zdrój urządzony przez ojca A. Jiráska zniknął w czasie pierwszej wojny światowej. W roku 1943 nawiercono dwa źródła wody mineralnej nazwane Hronovka i Regnerka. Pierwotnie myślano o urządzeniu uzdrowiska, które jednak nie powstało. W roku 1946 nad źródłem powstały zaprojektowane przez arch. V. Mráza dwa kioski połączone drewnianą pergolą. Zdrój w formie ściętego ostrosłupa umieszczony był w okrągłej betonowej misie, a przestrzeń wokół obramowały drewniane ławki.

W latach siedemdziesiątych zdrój został przebudowany. Według niezbyt udanego projektu arch. M. Benešovej od roku 1977 nad zdrojami wody mineralnej wznosi się masywny mur piaskowcowy. Alkaliczno-żelazista szczawa ma lekki zapach zawartego w niej siarkowodoru. Zaleca się jej picie w początkowych stadiach sklerozy, nadciśnieniu oraz wyczerpaniu.

Mineral springs

The ferruginous spring has flowed from the Metuje river bank since time immemorial. The small spa, founded by Alois Jirásek's father, ceased to exist during the World War I. In 1943 two springs, Hronovka and Regnerka, were drilled. However the planned mineral spa never came into being. Two kiosks, joined by a wooden pergola, according to a design by the architect V. Mráz, were built above the springs in 1946. A truncated pyramid-shaped fountainhead was placed inside the circular concrete fountain and the area around the springs was encircled with benches.

The original fountainhead went through significant changes during the 1970’s. A massive sandstone wall, built according to a not very successful architectural design by M. Benešová, has loomed over the mineral springs since 1977.

The alkaline-ferrous acidulous water smells slightly due to the presence of hydrogen sulphide. Drinking this water is recommended at the incipient stage of sclerosis, high blood pressure and at times of physical exhaustion.

Fotogalerie: Mapa panelů Vítejte "U NÁS"

Tento text připravil/a:
Tereza Reimannová
Na webu byl publikován:
31. 12. 2010

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.