Úvod > Městský úřad > Starostka
Vyhledávání:

Starostka města Hronova

 

 

Bc. Hana Nedvědová

 

 

 

 

Starosta zastupuje obec navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Starosta musí být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města.

Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka městského úřadu v souladu se zvláštním zákonem a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů; bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu neplatné.

Starosta

  1. odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
  2. plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není ve městě tajemník městského úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada města,
  3. může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
  4. může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
  5. odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,
  6. zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník městského úřadu,
  7. rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
  8. plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
  9. plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu.

Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.

Kontakt

Telefon: 491 483 622; 736 629 640
E-mail: starosta@mestohronov.cz

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
16. 8. 2007

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.