živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Čtvrtek 5. srpna

Hlavní program: 

Miloš Karásek: PERÓN

Jiráskovo divadlo v 16.30 a v 19.45 hodin (85´)
Divadlo J. Kármána – Kármán J. Színház Lučenec, Slovensko / režie: Vladimír Sadílek
Vstupné: Kč 60,- 58,- 56,-

Soubor byl doporučen slovenským střediskem AITA/IATA.

Slovo o souboru:
 V roce 1988 se vytvořila skupinka která rozproudila novou éru amatérského divadelnictví v  maďarském jazyce v Lučenci. První premiéra Dedictví Fanniho od Józsefa Kármána byla v dubnu 1989. V roce 1990 se soubor  osamostatnil, a od roku 2000 funguje jako neziskové občanské sdružení. Díky diváckému a odbornému úspěchu divadlo dnes aktivně pracuje. Za dvacet let vyzkoušel soubor různé žánry, od hudebních komedií až po tragédie, účastní se mnoha slovenských festivalů: Divadelní Šurany, Madáchové dny – Balašské Ďarmoty, Scénická žatva- Martin, Kaleidoskop Festival- Budapešť, ale navštívil také zahraniční festivaly v Turecku ( Denizli), či v Dánsku (Vejen).

Slovo o hře:
Perón – Obyčejný betonový obdélník symbolizuje jeviště, mikrosvět odrážející i makrosvet. Prostor se postupně zalidňuje, přicházejí a odcházejí neznámé bytosti, každý sa ubírá jiným směrem. Někteří z perónu padají, jiným se podaří zachytit se. Panoptikum lidských charakterů, se kterými si „godotovští“ hrdinové na peróně povídají, posouvá práh jejich myšlení. Hrdinové Perónu přicházejí na to, že život a smrt jsou hra, divadlo a všichni jsme jen herci. I ve chvíli, kdy ho herci opustí, paradoxně, nadále herci zůstávají. Na „divadelní“ scéně rozehrávají nejnáročnějčí herecký part – vlastní životní představení.  Jejich život bez hry a bez divadla nemá smysl – vyplňuje ho prázdnota, beznaděj a destrukce. „Jsme jen herci na téhle scéně, představující perón jako filozofickou kategorii!“ Mystický svět této hry, kontrastující s obyčejností perónu, nese v sobě množství úvah,
ke kterým je potřeba se neustále vracet a zamýšlet se nad nimi.


Luděk Horký: POHÁDKY DO KAPSY

 Sál Josefa Čapka v 16.15 a v 19.00 hodin (65´)
DS Ty-já-tr / Bylo nebylo, Divadlo Radar Praha / režie: Luděk Horký ve spolupráci s M. Písaříkem
Vstupné: Kč 40,-

Soubor byl nominován z přehlídky Popelka Rakovník.

Slovo o souboru:
Soubor Bylo nebylo… je volným uskupením bývalých pedagogů a členů Dětského dramatického souboru Ty-já-tr. Ty-já-tr, který založila v divadelní sezóně 1988–89 Radka Tesárková, má dnes více než 200 členů od čtyřletých dětí po budoucí třicátníky. Soubor Bylo nebylo… je jeho autonomní součástí. V souboru Bylo nebylo hraje celkem devět herců. Soubor se zaměřuje na autorské hudební divadlo pro děti. Kromě Pohádek do kapsy má na repertoáru ještě krátkou hudební pohádku o českém bájesloví s titulem Pověsti pro štěstí. Pověsti pro štěstí byly uvedeny na Jiráskově Hronově 2006. Dětský dramatický soubor Ty-já-tr  se skládá z celé řady menších souborů a dramatických kroužků, které se vzájemně znají a průběžně protínají. Soubor Bylo nebylo úzce spolupracuje s divadelní skupinou Hrobeso, která na letošním Jiráskově Hronově uvádí inscenaci Dürrenmattovy gangsterské opery Frank pátý.

Slovo o hře:
Kdo bloudí pohádkou se šťastným koncem, ten má rád bludné kořeny! Vydejte se na procházku do světa fantazie a výmyslů, jenom si nezapomeňte dát před cestou do kapsy atlas pohádek. Mohl by se hodit. Napsal ho Kašpárek, takže je na něj dokonalé spolehnutí.


Josef Tejkl: ELEGIE TYROLSKÁ

Sál Sokolovny ve 14.00 hodin (95´)
Rádobydivadlo Klapý / režie: Jaroslav Kodeš
Vstupné: Kč 50,-

Soubor byl doporučen z přehlídky Divadelní Děčín.

Slovo o souboru:
Rádobydivadlo vzniklo na podzim roku 1986 tak trochu z názorového trucu a u jeho základního kamene stáli Ladislav Valeš, Vladimír Kaspar, Eva Andělová a Dana Cendrová. Od té doby se v souboru vystřídalo kolem padesáti až šedesáti lidiček z různých koutů severočeského i středočeského kraje. Jádrem souboru je však asi deseti až patnácti členné uskupení v čele s Ladislavem Valešem.  Soubor nastudoval za pětadvacet let existence téměř čtyřicet inscenací, hodně hraje především na zájezdech doma i v zahraničí.

Slovo o inscenaci:
Drama Chrám bolesti je hra vzniklá na pozadí skutečných událostí. Jak uvádí autor: „Vytryskla z duše táty, čerstvě zmučeného ztrátou milovaného syna.“ Josef si je vědom své odpovědnosti za smrt syna, nezříká se jí, ale odmítá absurdní soudní obvinění. V zoufalém psychickém stavu a na pokraji sebevraždy se seznamuje s Marií, jejíž chápavé porozumění pro Josefovu bolest, mu pomůže překonat složité období jeho života. Nalézá znovu ztracenou víru v Boha a děkuje mu, že prozřel dříve, než stačil promarnit svou pozemskou pouť. Drama o vině a trestu, porozumění či ztrátě a znovunalezení víry uvádí Rádobydivadlo Klapý pod názvem Elegie tyrolská.


Jan Mocek a Jan Hofman: WIR TANZEN KONZENTRIERT!

Sál Sokolovny ve 22.00 hodin (50´)
Frei Körper Kultur Svitavy / režie: Jan Mocek a Jan Hofman
Vstupné: Kč 40,-

Soubor byl nominován z přehlídky Šrámkův Písek.

Slovo o souboru:
Zdravé jádro souboru tvoří absolventi a studenti LDO ZUŠ Semily. Ve své tvorbě dává soubor přednost službě dramatickému textu před samoúčelnými režijními exhibicemi. Poetiku divadla lze nejlépe charakterizovat slovy: herecké divadlo.

Slovo o hře:
„Nudistická onanie hrající si na jevištní tvar.“ Josef J. Kopecký, ředitel ZŠ
„Nově vzniklý či spíše vznikající soubor fyzického divadla je objevem této sezony. Jeho zatím druhé vystoupení na 49. ročníku festivalu Šrámkův Písek potvrdilo pověst, jež ho předcházela. Syrové představení plné extrémního nasazení, zevnitř „kantorovsky“ řízené Janem Mockem. Dialogy, střety, lety a pády nahých těl, bolest a cit fyzických doteků. Ač se jedná o otevřený, svobodný a proměnlivý tvar, je celý projekt - či spíše inscenační koncept - po formální stránce (filmové projekce, svícení, hudba) dotažený ke kompozičně přesně vystavěnému celku.“ Divadelní noviny


Fitzli Putzli: FITZLI PUTZLI

U hřbitova v 16.00 hodin (60´)
Geisslers Hofcomoedianten Kuks / režie: Petr Hašek
Vstup volný.

Soubor byl doporučen z přehlídky Divadelní Děčín.

Slovo o souboru a inscenaci:
Kukský soubor Geisslers Hofcomoedianten, specializující se na znovuuvádění a oživování zapomenutých barokních textů, s notnou dávkou vlastní invence začal rozšiřovat svoji divadelní činnost. Kromě jedné až dvou inscenací připravovaných a premiérovaných v letních měsících se Geisslers Hofcomoedianten rozhodli pravidelně nazkoušet další inscenace během klasické divadelní sezóny. Soubor ale přitom stále zůstane věrný své úzce orientované dramaturgii zaměřené na období baroka a na „barokní pohled“ na svět. Jejich divadelní činnost se tak nyní rozštěpuje do několika základních dramaturgických linií. První z nich zůstala v podobě, která vychází z „kukského baroka“ - tedy z jakéhokoli barokního textu spojeného s lázněmi Kuks nebo jejich zřizovatelem a mecenášem hrabětem Františkem Antonínem Šporkem. Další dramaturgickou linií Geisslers Hofcomoedianten jsou inscenace klasických barokních textů (Moliére, Goldoni, Calderón, Holberg, Corneille, Gozzi, …), inscenované s ohledem na osvětovo - kočovnou činnost po celé ČR.

Slovo o hře:
Fitzli Putzli je v pořadí již osmou inscenací kukského souboru. Tentokrát se Geisslers ve své hororově komické divadelní roadmovie o cestě ze života do smrti inspiroval barokní ikonografií, kterou v 18. století prosazoval ve svém boji za pravdu a spravedlnost majitel kukského panství, mecenáš umění a zakladatel loveckého řádu sv. Huberta František Antonín hrabě von Sporck (1662 - 1738). V Kuksu doposud stojí socha Herkomanna od Matyáše Bernarda Brauna, která symbolizovala patrona všech špatných právníků. Herkomann však měl svého pomocníka - ďábelského notáře - Fitzli Pitzliho, jehož socha taktéž existovala, avšak za nejasných okolností se nedochovala. Nyní přišla chvíle, aby se Fitzli Putzli opět vrátil a za pomoci Času odhalil skutečnou Pravdu. Zajímá však pravda vůbec někoho?


Doprovodný program:

17.00 hodin - park A. Jiráska
Musica per Quattro a Zuzana Meierová  - soprán
Komorní a pěvecký koncert

19.00 hodin - park A. Jiráska
DUO KMEN - kouzlo starých českých lidových písniček

20.00 hodin - kavárna Blanka   
Inženýr Vladimír (rockband) - Ošklivé písně o hezkém světě
   
21.30 hodin - park A. Jiráska
Paměti Amorovy - průřez dějinami lásky
DS Na Tahu Červený Kostelec


V parku A. Jiráska se uskuteční prezentační akce s firmou TESCOMA.


Tento text připravil/a: Dita Poláková Zveřejněno: 07. 07. 2010