ohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

12. 09. středa od 17:00

Program jednání:

 

 1.

Finanční záležitosti
- Dotace z rozpočtu města
- Smlouva o úvěru s KB
- Rozpočtová opatření

 2.

Majetkové záležitosti 
- Uzavření smlouvy o zřízení VB
- Záměr prodeje pozemku v Žabokrkách, v Rokytníku, v Hronově
- Odpis pohledávek
- Informace o investičních akcích

 3.

Různé
- Dodatky k veřejnoprávním smlouvám

 4.

Diskuze 

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, kterých se problematika projednávání týká, vždy během diskuze k danému bodu, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva.

Bc. Hana Nedvědová v.r., starostka města

Podrobné informace

Začátek: středa 12. 9. 2018 od 17:00 hodin
Místo:Malý sál Jiráskova divadla
Pořadatel:Město Hronov
nám. Čs. armády 5
Hronov
54931
Telefon: 491 401 151
E-mail: mestohronov@mestohronov.cz

Přiložené soubory ke stažení: