počasí webkamera virtuální prohlídky

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Hronova

27. 06. středa od 17:00

Program jednání:

 

 1.

Finanční záležitosti
- Závěrečný účet města Hronova
- Schválení účetní závěrky města Hronova
- Rozpočtová opatření
- Dotace sportovnímu klubu

 2.

Majetkové záležitosti
- Prodeje pozemků v Rokytníku, Malé Čermné
- Záměry prodeje pozemků v Hronově
- Smlouvy o zřízení věcného břemene
- Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
- Záměr budoucí směny pozemků v Hronově
- Informace o investičních akcích

 3.

Různé
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2018
- Vyhlášení místního referenda
- Zprávy kontrolního a finančního výboru

 4.

Diskuze

K projednávaným bodům je možná diskuze občanů města a vlastníků nemovitostí na území města, kterých se problematika projednávání týká, vždy během diskuze k danému bodu, v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva.

Bc. Hana Nedvědová v.r., starostka města

Podrobné informace

Začátek: středa 27. 6. 2018 od 17:00 hodin
Místo:Sál Josefa Čapka
Pořadatel:Město Hronov
nám. Čs. armády 5
Hronov
54931
Telefon: 491 401 151
E-mail: mestohronov@mestohronov.cz

Přiložené soubory ke stažení: