živé vysílání
živé vysílání
ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Odpadové hospodářství města

INFORMACE O SVOZU ODPADŮ V HRONOVĚ

Směsný komunální odpad

V Hronově se používá známkový systém svozu směsného komunálního odpadu. Pro ukládání odpadu se užívají popelnice o objemu 110, 120 nebo 240 litrů a kontejnery o objemu 1100 litrů, případně PE pytle. Odpad sváží firma Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, provozovna Rychnovek 77, tel. 494 629 050.  Nádoby k vyvezení musí být připraveny u hlavní komunikace v den svozu nejpozději do 6-ti hodin ráno.

Svozové známky pro nádoby na směsný komunální odpad prodává Městský úřad Hronov, Iva Turková,  budova radnice přízemí vpravo, dveře č. 2, tel. 491 401 158 nebo 739 300 292, a to od 7.1.2019.

Prodejní doba:

pondělí, středa 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
úterý 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hodin

(Nájemné za pronajaté svozové nádoby se dále platí svozové firmě).

Svoz odpadu je nutné uhradit a novou svozovou známku vylepit na nádobu do konce března 2019. Svozové známky z roku 2018 budou platit do konce března 2019.

 

 

 

JARNÍ SVOZ: Pondělí - 9.4.2018      a        PODZIMNÍ SVOZ:  Úterý - 23.10.2018

 Zastávka č.

 Místo, kde bude odpad přijímán 

 Čas 

 1  Zbečník, Dolská ulice "Na Rovince"   15:00 - 15:10 
 2  Zbečník autobusová zastávka "U dvou lip"  15:15 - 15:25
 3  Zbečník, restaurace "Pod Chlomkem"   15:30 - 15:40 
 4  Zbečník - Padolí, odbočka na Haldu   15:50 - 16:00 
 5  Velký Dřevíč před pilou  16:15 - 16:25
 6  Velký Dřevíč hospoda "Sparta"  16:30 - 16:40 
 7  Rokytník u Lofů   16:55 - 17:05 
 8  Rokytník - u hasičské zbrojnice   17:10 - 17:20
 9  Rokytník odbočka Na Draha   17:30 - 17:40
 10  Velký Dřevíč, Na Louce   17:50 - 18:00
 11 Žabokrky, panely naproti vjezdu do bývalé Slévárny   18:05 - 18:15 

JARNÍ SVOZ: Úterý - 10.4.2018      a        PODZIMNÍ SVOZ:  Středa - 24.10.2018

 Zastávka č.

 Místo, kde bude odpad přijímán 

 Čas 

 1  Hronov u zimního stadionu   15:00 - 15:30
 2  Hronov, sídliště u bývalé kotelny  15:35 - 16:05 
 3  Hronov, Dvorská ulice, parkoviště  16:10 - 16:40 
 4  Hronov, Příčnice u samoobsluhy  16:45 - 17:15 
 5  Malá Čermná u domova důchodců "Nálada"  17:40 - 17:55 

 

Sbírají se oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy,  baterie  a  akumulátory,  zářivky  a  ostatní  odpad s obsahem rtuti. Zároveň probíhá sběr starých  vyřazených elektrozařízení jako televizorů, chladniček, PC apod. Současně s nebezpečným odpadem se sbírají pneumatiky od osobních vozů. Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu auta a odpady odevzdávali obsluze a nenechávali je bez dozoru na stanovišti. Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií. Elektrospotřebiče odevzdávejte kompletní.

Sběr a svoz objemného komunálního odpadu pro občany (NE podnikatelské subjekty) v roce 2018

44. týden - říjen 2018 od 9:00 do 18:00 hodin

 Pondělí   29.10.2018 *Velký Dřevíč u bývalé samoobsluhy
Malá Čermná u bývalého domova důchodů "Nálada" 
 Úterý  30.10.2018 *Zbečník, Dolská ulice "Na Rovince"
Rokytník u hasičské zbrojnice (9 - 17:30 hod.) 
 Středa  31.10.2018 *Hronov - Dvorská ulice u tvrze
Žabokrky před prodejnou levného nábytku 
 Čtvrtek  01.11.2018 *Hronov - na Příčnici u samoobsluhy 

Na stanovištích označených * bude sbírán odděleně kompostovatelný odpad a ostatní objemný odpad.

Žádáme občany, aby objemný odpad přiváželi pouze v uvedené době (ne dříve) a předávali ho pouze obsluze kontejneru !

Tříděný odpad

Pro sběr tříděných odpadů od občanů – fyzických osob, jsou v Hronově rozmístěny kontejnery. V současné době jsou kontejnery na 39 stanovištích. Lze do nich odkládat odděleně sklo, papír, plasty společně s nápojovými kartony, dle informací na samolepkách na kontejnerech. Kontejnery na papír mají barvu modrou, kontejnery na sklo obvykle zelenou (na sklo barevné) nebo někde bílou (na sklo bílé) a kontejnery na plasty a nápojové kartony žlutou.

Kontejnery na plasty a papír se sváží 1x nebo 2x týdně.

Kontejnery na sklo se vyprazdňují podle potřeby, cca 1x za 3 týdny.

Umístění a přehled stanovišť kontejnerů na tříděný odpad naleznete v samostatné příloze.

Právnické osoby a fyzické osoby, oprávněné k podnikání, by si měli zajistit odvoz tříděných odpadů přímo u svozové firmy, případně mohou odkládat tyto odpady do kontejnerů města, ale na základě uzavřené smlouvy a za úplatu.


Kovy vykupuje v Hronově firma TSR Czech Republic s.r.o., ulice Za Tratí (v areálu za hronovským nádražím), tel. 491 482 095, papír vykupuje firma Václav Pumr tamtéž, tel. 491 483 010.  
Město Hronov je zapojeno do systému zpětného odběru a využití odpadu z obalů, zajišťovaného společností EKO-KOM,a.s. Za obalovou složku výše uvedených vytříděných komodit dostává město Hronov od společnosti EKO-KOM, a.s. finanční odměnu. Ta kryje zčásti náklady spojené se sběrem tříděného odpadu.

 

Stavební sutě, zeminy a jiné

Odvoz a likvidaci stavebních sutí, zemin a dalších odpadů lze sjednat individuálně s firmou Marius Pedersen a.s. na tel.č. 494629050 nebo po předchozí domluvě odvézt vlastní dopravou na nejbližší skládku ve Rtyni v Podkrkonoší, adresa: Skládka Pod Haldou s.r.o., 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, tel. 499787106 nebo 602114718, bližší informace na http://www.skladkartyne.cz/.
Další možností je odvézt cihlové a betonové sutě, výkopové zeminy, asfaltové kry atd. do provozovny firmy ENVISTONE spol. s r.o. ve Velkém Poříčí (před "Železňákem" vedle betonárky Bezedos). Jedná se o recyklační středisko, které také nabízí tyto upravené materiály jako náhradu přírodního kameniva. Kontakt na telefonech 777164777, 777810389 a na stránkách http://www.envistone.cz/.

     
Případné dotazy k odpadům zodpoví na MěÚ Hronov, Iva Turková, tel. 491 401 158, e-mail: evidence-obyvatel@mestohronov.cz nebo pracovník společnosti  Marius Pedersen a.s. na tel. č. 494629050.

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 02. 2008