Úvod > Městský úřad > Odpadové hospodářství
Vyhledávání:

Odpadové hospodářství města

INFORMACE O SVOZU ODPADŮ V HRONOVĚ

Směsný komunální odpad

V Hronově se používá známkový systém svozu směsného komunálního odpadu. Pro ukládání odpadu se užívají popelnice o objemu 110, 120 nebo 240 litrů a kontejnery o objemu 1100 litrů, případně PE pytle. Odpad sváží firma Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, provozovna Rychnovek 77, tel. 494 629 050. 

Svozové známky pro nádoby na směsný komunální odpad prodává Městský úřad Hronov, Ing.Genrt na odboru majetek, budova radnice 1. patro vlevo, tel. 491 401 154 nebo 736 629 646, a to od středy 4.1.2017. Platit lze hotově, převod z účtu nebo platebními kartami. 
Prodejní doba:  pondělí, středa  8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin     
                          úterý                  8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hodin 
(Nájemné za pronajaté svozové nádoby se dále platí svozové firmě).
Dne 1. 10. 2014 schválilo Zastupitelstvo města Hronova Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění výše poplatků za komunální odpad. Podle této vyhlášky je poplatníkem každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Správu poplatku vykonává Město Hronov, při správě poplatku se postupuje podle daňového řádu – zákona č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podnikající osoby, které mají sjednaný odvoz směsného komunálního odpadu se svozovou firmou prostřednictví smlouvy a bydlí v Hronově, zaplatí městu poplatek Kč 170,- za rok za každou osobu v domácnosti do konce března 2017. 
Obyvatelé městských domů uhradí poplatek Kč 170,- za osobu a rok na Městském úřadu Hronov také do konce března 2017.

Roční poplatek za svoz jedné nádoby

Počet poplatníků v nemovitosti 

Četnost svozu v nádobách 110 a 120 litrů - pravidelný svoz    

52 svozů/rok 

42 svozů/rok 

26 svozů/rok 

13 svozů/rok 

 Celková výše poplatků (Kč/rok)

 2 398

2 073 

1 396 

819 

2

 2 568

2 243 

1 566 

989 

3

2 738

2 413

1 736

1 159

4

2 908

2 583

1 906

1 329

5

3 078

2 753

2 076

1 499

6

3 248

2 923

2 246

1 669

7

3 418

3 093

2 416

1 839

8

3 588

3 263

2 586

2 009

Více než 8 osob

2 228 + (170 x
počet osob)

1 903 + (170 x počet osob)

1 226 + (170 x počet osob)

649 + (170 x
počet osob)

 

 

Četnost svozu v nádobách 1 100 litrů - pravidelný svoz

 

52 svozů/rok

42 svozů/rok

26 svozů/rok

13 svozů/rok

 

Celková výše poplatku (Kč/rok)

 

 13 084 + (170 x počet osob)

 

 7 010 + (170 x počet osob)

 4 517 + (170 x počet osob)

 Poplatek za jednorázový svoz jedné nádoby 110 nebo 120 litrů  ...... 70,00 Kč
 Poplatek za jednorázový svoz jednoho PE pytle  ...............................77,00 Kč
(tyto sazby jsou určeny přednostně pro rekreační  nemovitosti) 

Svoz odpadu je nutné uhradit a novou svozovou známku vylepit na nádobu do konce března 2017. Svozové známky z roku 2016 budou platit do konce března 2017.

Nebezpečný odpad

Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne letos v Hronově v jarním a podzimním termínu, a to 3. - 4. dubna 2017 na těchto stanovištích:

 

Pondělí 

 Zastávka č.

 Místo, kde bude odpad přijímán 

 Čas 

 1  Zbečník, Dolská ulice "Na Rovince"   15:00 - 15:10 
 2  Zbečník u hasičské zbrojnice  15:15 - 15:25
 3  Zbečník, restaurace "Pod Chlomkem"   15:30 - 15:40 
 4  Zbečník - Padolí, odbočka na Haldu   15:50 - 16:00 
 5  Velký Dřevíč před pilou  16:15 - 16:25
 6  Velký Dřevíč hospoda "Sparta"  16:30 - 16:40 
 7  Rokytník u Lofů   16:55 - 17:05 
 8  Rokytník - u hasičské zbrojnice   17:10 - 17:20
 9  Rokytník odbočka Na Draha   17:30 - 17:40
 10  Velký Dřevíč, Na Louce   17:50 - 18:00
 11 Žabokrky, před prodejnou levného nábytku   18:05 - 18:15 


Úterý 

 Zastávka č.

 Místo, kde bude odpad přijímán 

 Čas 

 1  Hronov u zimního stadionu   15:00 - 15:30
 2  Hronov, sídliště u bývalé kotelny  15:35 - 16:05 
 3  Hronov, Dvorská ulice, parkoviště  16:10 - 16:40 
 4  Hronov, Příčnice u samoobsluhy  16:45 - 17:15 
 5  Malá Čermná u domova důchodců "Nálada"  17:40 - 17:55 

Sbírají se oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy,  baterie  a  akumulátory,  zářivky  a  ostatní  odpad s obsahem rtuti. Zároveň probíhá sběr starých  vyřazených elektrozařízení jako televizorů, chladniček, PC apod. Současně s nebezpečným odpadem se sbírají pneumatiky od osobních vozů. Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu auta a odpady odevzdávali obsluze a nenechávali je bez dozoru na stanovišti. Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií. Elektrospotřebiče odevzdávejte kompletní.

Drobná elektrozařízení

Drobná elektrozařízení je možné odevzdávat průběžně do připravené nádoby, tzv. E-boxu, který je umístěn v Informačním centru Hronov ve foyeru Sálu Josefa Čapka vedle pokladny.
Zde je možné odložit starý mobil, kalkulačku, elektrické hračky, telefon, drobné počítačové vybavení, fotoaparát, discman, MP3 přehrávač a další drobné elektrospotřebiče, které se do E-boxu vejdou a baterie.  Do E-boxu nepatří baterie, úsporné žárovky a zářivky. Informační centrum je otevřeno v Po – Pá od 8 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Telefon č. 491 483 646.   
Stejná drobná elektrozařízení včetně baterií je možné odkládat také do zelené plastové popelnice, která stojí v budově Městského úřadu v přízemí domu čp. 4 („U Zeleného stromu“).  Zde je také umístěna na zdi za dveřmi malá sběrná nádoba. Do ní je možné odložit vysloužilé úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární trubicové zářivky do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami. Do nádoby naopak nepatří klasické, reflektorové a halogenové žárovky a lineární zářivky delší než 40 cm.

Separační místo ve Dvorské ulci

Objemný odpad lze také odevzdat v areálu Technických služeb v Hronově, Dvorské ulici a to:
Od 5. 4. do 25. 10. 2017 každou středu v době 15:30 - 19:00 hod.
a od 8. 4. do 25. 11. 2017 i každou sobotu v době 8:00 - 11:00 hod.

Tříděný odpad

Pro sběr tříděných odpadů od občanů – fyzických osob, jsou v Hronově rozmístěny kontejnery. V současné době jsou kontejnery na 27 stanovištích. Lze do nich odkládat odděleně sklo, papír, plasty společně s nápojovými kartony, dle informací na samolepkách na kontejnerech. Kontejnery na papír mají barvu modrou, kontejnery na sklo obvykle zelenou a kontejnery na plasty a nápojové kartony většinou žlutou. 
Kontejnery na plasty a papír se sváží 1x nebo 2x týdně.
Kontejnery na sklo se vyprazdňují podle potřeby, cca 1x za 3 týdny.
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad jsou na těchto místech: Prodejna Konzum Na kopečku, Dvorská ul. u Technických služeb, Příčnice – křižovatka ulic Seifertova x Wolkerova, Příčnice – Šrámkova - u trafa, Příčnice – Úvoz, Palackého – u zimního stadionu, Mikoláše Alše, prodejna Tropik, Riegrova - u nádraží ČD, Zbečník – Padolí, Zbečník – restaurace Pod Chlomkem, Zbečník – hasičská zbrojnice, Zbečník – Hostinec u Maternice, Velký Dřevíč – Na Louce, Velký Dřevíč – kemp, Velký Dřevíč – samoobsluha, Velký Dřevíč – pila, Rokytník – odbočka na Zada, Rokytník – restaurace U Dřeváka, Malá Čermná u čp. 9, Zálesí u autobusové zastávky, dvůr ZŠ Hronov náměstí, Komenského náměstí – ZUŠ, Žabokrky u slévárny, Kalinův dům, Hedvábnice, Žabokrky - Střezina.
Právnické osoby a fyzické osoby, oprávněné k podnikání, by si měli zajistit odvoz tříděných odpadů přímo u svozové firmy, případně mohou odkládat tyto odpady do kontejnerů města, ale na základě uzavřené smlouvy a za úplatu.          
Kovy vykupuje v Hronově firma TSR Czech Republic s.r.o., ulice Za Tratí (v areálu za hronovským nádražím), tel. 491 482 095, papír vykupuje firma Václav Pumr tamtéž, tel. 491 483 010.  
Město Hronov je zapojeno do systému zpětného odběru a využití odpadu z obalů, zajišťovaného společností EKO-KOM,a.s. Za obalovou složku výše uvedených vytříděných komodit dostává město Hronov od společnosti EKO-KOM, a.s. finanční odměnu. Ta kryje zčásti náklady spojené se sběrem tříděného odpadu.

Stavební sutě, zeminy a jiné

Odvoz a likvidaci stavebních sutí, zemin a dalších odpadů lze sjednat individuálně s firmou Marius Pedersen a.s. na tel.č. 494629050 nebo po předchozí domluvě odvézt vlastní dopravou na nejbližší skládku ve Rtyni v Podkrkonoší, adresa: Skládka Pod Haldou s.r.o., 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, tel. 499787106 nebo 602114718, bližší informace na http://www.skladkartyne.cz/.
Další možností je odvézt cihlové a betonové sutě, výkopové zeminy, asfaltové kry atd. do provozovny firmy ENVISTONE spol. s r.o. ve Velkém Poříčí (před "Železňákem" vedle betonárky Bezedos). Jedná se o recyklační středisko, které také nabízí tyto upravené materiály jako náhradu přírodního kameniva. Kontakt na telefonech 777164777, 777810389 a na stránkách http://www.envistone.cz/.

     
Případné dotazy k odpadům zodpoví na MěÚ Hronov, odboru majetek – Ing. Jiří Genrt, tel. 491 401 154, e-mail: zivotni-prostredi@mestohronov.cz nebo pracovník společnosti  Marius Pedersen a.s. na tel. č. 494629050.

Ing. Jiří Genrt

Přiložené soubory ke stažení:

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
7. 2. 2008

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.