Úvod > Městský úřad > Odbory MěÚ > Odbor výstavby
Vyhledávání:

Odbor výstavby

Zajišťuje výkon přenesené působnosti státní správy vydáváním rozhodnutí dle stavebního zákona a správního řádu (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí). Je garantem dodržování územního plánu.
Eviduje nové stavby v registru RUIAN.

Zajišťuje pro občany:

 • vydává územně plánovací informace
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění staveb
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí pro změny využití území
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí pro rozdělení a scelování pozemků
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o změně staveb a o změně vlivu staveb na využití území
 • vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o ochranném pásmu
 • vydává územní souhlas pro stavby bez ohlášení a vyžadující ohlášení
 • vydává ohlášení dle § 103 a § 104  SZ
 • rozhoduje ve stavebním řízení a vydává stavební povolení
 • vede řízení o odstranění nepovolených staveb
 • provádí řízení o  dodatečné povolení nepovolených staveb
 • provádí kolaudační řízení a vydává kolaudační rozhodnutí  popřípadě kolaudační souhlas
 • nařizuje odstranění staveb nebo nutných zabezpečovacích prací
 • vede řízení o výjimce z OTP
 • vede řízení o  povolení odstranění staveb
 • vede řízení o změně staveb před jejím dokončením
 • vede řízení o změně v užívání staveb
 • vede řízení  jako příslušný vodoprávní úřad podle vodního zákona
 • provádí místní šetření a ústní jednání v řízeních dle stavebního zákona
 • vede řízení o správních deliktech
 • pořizuje změny územního plánu a nový územní plán pro Město Hronov


Doba k vyřízení je v souladu s platnými zákony

 • ohlášení, podání - max. 30 dní
 • rozhodnutí            - max. 60 dní

Více informací včetně žádostí k novému stavebnímu zákonu platnému do 1. 1. 2007 naleznete zde.

Přiložené soubory ke stažení:


Pracovníci odboru

Jméno Funkce Telefon E-mail
Ing. Václav Soukup vedoucí odboru 491 401 161; 733 521 945 soukup@mestohronov.cz
Zdeněk Višňák referent 491 401 169 visnak@mestohronov.cz
Dana Kollertová referentka 491 401 159 kollertova@mestohronov.cz
Ing. Jiří Polák referent 491 401 167 polak@mestohronov.cz
Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
5. 9. 2007

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.