Úvod > Investiční akce > Instalace OZE a zateplení ZŠ Velký Dřevíč
Vyhledávání:

Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč

Dodavatel: Broumovské stavební sdružení s.r.o., Broumov
Celková cena díla: Kč 6 289 049,25 vč. DPH
Konečná cena díla: Kč 5 728 773,75 vč. DPH
Získaná dotace: Kč 3 273 915,89
Termín realizace: 24.7. - 29.11.2013

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení výměny a opravy střešního pláště tělocvičny včetně podhledů, tepelných izolací, opravy ocelové vazníkové konstrukce střechy tělocvičny a jejich nátěrů. Zateplení půdního prostoru školy. Výměna výplní otvorů oken tělocvičny a venkovních vstupních dveří do objektu školy, pošty a tělocvičny. Zazdívky otvorů oken a začištění prostupů ÚT s požárním zatěsněním. Vyzdívka protihlukové stěny tepelných čerpadel. Zpětné položení okapového chodníku s terénními úpravami. Zateplení obvodového pláště tělocvičny s přístavbou nářaďovny a soklu. Klempířské konstrukce a hromosvodová soustava související s rozsahem výše uvedených prací a zateplením objektu tělocvičny.
Rekonstrukce kotelny s montáží 2 plynových tepelných čerpadel na střeše objektu, plynového kotle, 2 teplovzdušných sahar a soustavy ÚT v tělocvičně dle PD, vč. výměny hlavic a uzavíracích ventilů radiátorových těles v celé škole.

Na základě výzvy k podání nabídky dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění ze dne 17.6.2013 a na základě hodnocení nabídek schválila RM ve svém usnesení č. 14/2013 ze dne 10.7.2013 přidělení veřejné zakázky.
Nabídku podaly celkem 3 firmy. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny bez DPH a bez rezervy. Dne 24.7.2013 došlo k uzavření SOD s vítězným uchazečem.
Technický dozor investora zajišťovala společnost DABONA s.r.o., Rychnov nad Kněžnou.  
Na realizaci získalo město dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, část hradilo ze svých vlastních zdrojů.
Dílo bylo řádně ukončeno, zkolaudováno a předáno do užívání.

Fotogalerie: zateplení ZŠ Velký Dřevíč

Tento text připravil/a:
Milena Moravcová
Na webu byl publikován:
25. 3. 2015

Městský úřad Hronov
nám. Čs armády 5
549 31 Hronov
tel.: +420 491 401 151
datová schránka: cspbd24
e-mail: mestohronov@mestohronov.cz
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Středa 7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 7:00 - 12:00 13:00 - 15:00
Pátek 7:00 - 12:00 13:00 - 14:30
Město Hronov
Královéhradecký kraj
Okres Náchod
Směrovací číslo: 549 31
GPS souřadnice náměstí:
50°28'48.38"N,16°10'55.06"E
Mapa ČR
Vytvořilo a spravuje Direction.cz.